Ogłoszenia bieżące

2 WRZEŚNIA 2019
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

obowiązuje strój galowy

LICEUM:

8.30 – Spotkania klas I  LO z wychowawcami klas
9.00 – Msza Święta z udziałem Pocztu Sztandarowego w kościele

  • Słowo S. Dyrektor na rozpoczęcie roku szkolnego
  • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicach powstańczych na budynku szkoły (udział biorą uczennice  klas I LO i pre-IB z Wychowawcami i Rodzicami)
  • Po Mszy świętej spotkanie klas  II i III LO z Wychowawcami w klasach
  • Spotkanie klas 2c – 3c LO oraz Absolwentek IB DP 2019 wraz z nauczycielami i rodzicami w świetlicy – wręczenie dyplomów maturalnych, odbiór dokumentów; następnie spotkanie klas 2c i 3 c z Wychowawcami w klasach
  • godz. 10.30 – test poziomujący:
    z j. angielskiego       dla uczennic  klas I a, b, d, e liceum,
    z matematyki           dla uczennic klasy I c, I f  pre-IB

SZKOŁA PODSTAWOWA:

10.30 – Spotkania klas z wychowawcami
11.00 – Msza Święta z udziałem Pocztu Sztandarowego w kościele

  • Słowo S. Dyrektor na rozpoczęcie roku szkolnego

WYJAZDY INTEGRACYJNE: 2 – 4 września
klasa VII b  i klasy I LO (a, b, c, d, e, f)
wyjazd: godz. 12.30
powrót – 4 września około godz. 15.00