Ogłoszenia bieżące

TERMINY ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ MATURALNYCH I EGZAMINU 8-KLASISTY

świadectwa maturalne

od 5 lipca, od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły

zaświadczenia z egzaminu 8-klasisty

od 9 lipca, od godz. 9.00 w sekretariacie szkoły

ORGANIZACJA SZKOŁY – WAKACJE 2021

     1. PORTIERNIA

  • 28.06 – 12.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00
  • 13.07 – 13.08 tylko czwartki godz. 9.00 – 15.00
  • 16.08 – 31.08 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

     2. SEKRETARIAT 
     Godziny otwarcia sekretariatu w wakacje:

  • 28.06 – 12.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00
  • 13.07 – 13.08 tylko w czwartki godz. 9.00 – 15.00
  • 16.08 – 31.08 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

   Uwaga: przerwa w godz. 12.20 – 12.50

     3. BIBLIOTEKA (odbiór podręczników na nowy rok – klasy SP)

  • 23 – 24.08 poniedziałek, wtorek godz. 10.00 – 15.00
  • 26 – 27.08 czwartek, piątek godz. 10.00 – 15.00
  • 30 – 31.08. poniedziałek, wtorek godz. 10.00 – 15.00

     4. MUNDURKI SZKOLNE 

 1. zakończenie roku szkolnego
  • 25.06 piątek godz. 12.00 –14.00 
 2. pierwszy tydzień wakacji 
  • 28.06 poniedziałek godz. 12.00 – 14.00
  • 29.06 wtorek godz. 10.00 – 12.00
  • 30.06 środa godz. 12.00 – 14.00
  • 01.07 czwartek godz. 10.00 – 12.00
 3. lipiec
  • 09.07 piątek godz. 12.00 – 14.00
  • 15.07 czwartek godz. 10.00 – 12.00
  • 22.07 czwartek godz. 12.00 – 14.00
 4. sierpień
  • 12.08 czwartek godz. 12.00 – 14.00
  • 19.08 czwartek godz. 12.00 – 14.00
  • 26.08 czwartek godz. 12.00 – 14.00
 5. 30.08 poniedziałek godz. 12.00 – 14.00
  • 31.08 wtorek godz. 10.00 – 12.00