Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Dni otwarte

Zmiany w rekrutacji

Z powodu zawieszenia działalności szkoły w związku z
koronawirusem, zaplanowany na 4 kwietnia dzień otwarty, został
odwołany.
Zmiany w harmonogramie rekrutacji:

 1. Składanie wniosków w sekretariacie szkoły – 1 listopada 2019 – 25
  marca
 2. Indywidualne spotkanie diagnozujące z dziećmi – 29 lutego – 31
  marca
 3. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 2 marca – 31
  marca
 4. Składanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole
  podstawowej albo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o
  możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 3 kwietnia
  2020 r.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci – 10 kwietnia 2020 r.
 6. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca (w
przypadku wolnych miejsc)

Procedura rekrutacji

Procedury Rekrutacji 
do Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami Dwujęzycznymi
na rok szkolny 2020/2021

Postanowienia ogólne
Art. 1

 1. Na rok szkolny 2020/2021 prowadzana jest rekrutacja do I klasy żeńskiej i męskiej.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów misji szkoły, katolickiego kierunku wychowania oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczym i regulaminach.
 3. Do klasy I przyjmowane są:
 • dzieci 7- letnie (w pierwszej kolejności)
 • dzieci 6- letnie – jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców kwestionariusza osobowego dziecka.
 2. Rekrutacja polega na przeprowadzeniu spotkania diagnozującego z dzieckiem (przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) i rozmowy dyrektora szkoły z rodzicami dziecka. 
 3. Terminy spotkań rekrutacyjnych ustala sekretariat szkoły w porozumieniu z rodzicami.

Art. 2
Etapy rekrutacji 

 1. Składanie kwestionariuszy osobowych dzieci
 2. Spotkanie diagnozujące dla dzieci (w grupach)
 3. Rozmowa dyrekcji szkoły z rodzicami
 4. Składanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawionej przez przedszkole lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 6. Wpłata wpisowego.

Harmonogram rekrutacji
Art. 3S

 1. Składanie wniosków w sekretariacie szkoły – 1 listopada 2019 – 25
  marca
 2. Indywidualne spotkanie diagnozujące z dziećmi – 29 lutego – 31
  marca
 3. Rozmowy dyrekcji Szkoły z rodzicami kandydatów 2 marca – 31
  marca
 4. Składanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole
  podstawowej albo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o
  możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 3 kwietnia
  2020 r.
 5. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci – 10 kwietnia 2020 r.
 6. Wpłata bezzwrotnego wpisowego – do 30 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca (w
przypadku wolnych miejsc)

Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII
Art. 4

 1. Rodzice kandydatów do klas II-VII zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu umówienia spotkania z siostrą dyrektor.
 2. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatek do klasy VII odbędzie się 18 maja o godzinie 15.30.

Wymagane dokumenty
Art.5

Dokumenty złożone przed rozmową rekrutacyjną:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dziecka
 2. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
 3. Opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną  (jeśli dotyczy)
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne
 5. Wykaz ocen / ocenę opisową za pierwszy okres roku szk. 2019/2020 (dotyczy rekrutacji do kl. II-VII).

Dokumenty złożone po przyjęciu dziecka do szkoły:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia
 2. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu), jeśli nie ma go na odpisie aktu urodzenia
 3. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka) lub karta zdrowia z poprzedniej szkoły
 4. 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie
 5. Podpisany przez rodziców regulamin opłat
 6. Świadectwo promocji (dotyczy rekrutacji do kl. II-VII).

Warunki przyjęcia 
Art. 6

 1. Złożenie dokumentów
 2. Pozytywny wynik
 • spotkania diagnozującego z dzieckiem
 • rozmowy z rodzicami
 1. Wynik egzaminu z języka angielskiego – dotyczy kandydatek do klasy VII
 2. Opłata wpisowego w wysokości 1000 zł. (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu dziecka do szkoły).
 3. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje dyrektor na podstawie wyniku rozmów. 

Komisja rekrutacyjna
Art. 7

 1. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną
 2. Komisja rekrutacyjna prowadzi czynności rekrutacyjne zgodnie z procedurami 
 3. Na zakończenie pracy komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.
 4. Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów niniejszych procedur.

Warszawa, 10.10.2019 r.

Kwestionariusze

Opłaty za szkołę

Opłaty

Nauka w szkołach Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.

 1. Opłata jednorazowa – wpisowe: 1000 zł
 2. Czesne klasy I-VI – opłata roczna: 9000 zł (900 zł miesięcznie)
 3. Czesne klasy VII-VIII – opłata roczna: 11500 zł (1150 zł miesięcznie)

Czesne zawiera opłaty za:

 • Naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową  MEN.
 • Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.
 • Opiekę w świetlicy.
 • Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.
 • Opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego.

Czesne nie zawiera opłat za:

 • Ubezpieczenie  grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Kursy językowe prowadzone na terenie szkoły.
 • Zewnętrzne egzaminy językowe.
 • Podręczniki i materiały edukacyjne.
 • Obowiązkowy szkolny strój  codzienny, galowy i sportowy.
 • Wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne.
 • Transport komunikacji miejskiej.
 • Żywienie w szkole.

Zniżki

 1. Czesne za drugie dziecko aktualnie uczęszczające do szkoły, obniżone jest o 25 %, za trzecie dziecko o 35 %, za czwarte i kolejne dziecko rodzina jest zwolniona z opłat.
 2. Przy obliczaniu zniżki uwzględnienia się zasadę, że w przypadku opłacania czesnych o różnych wysokościach, zniżka odliczana jest zawsze od tego niższego.
 3. Czesne obniża się o 3% przy wpłacie za semestr i o 5% przy wpłacie za cały rok z góry.

Stypendia

Stypendium socjalne

Szkoła jest prywatna, co łączy się z koniecznością płacenia czesnego. Staramy się jednak, by finanse nie były przeszkodą dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swe zdolności i dorastać w szkole katolickiej. Przy szkole działa Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, która w miarę posiadanych środków niesie pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium naukowe

Uczennice osiągające bardzo wysokie wyniki w nauce mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe, które przyznawane jest przez Fundację Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.

Mundurek

W Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Warszawie uczniowie noszą mundurki szkolne:

rodzaj dziewczynki   chłopcy  
mundurek codziennybiała koszulka polo   biała koszulka polo  
zielony sweter   zielony sweter  
spódnica w kratę   szare spodnie  
rajstopy (w kolorze cielistym, czarnym, granatowym lub zielonym)*   gładkie czarne, szare lub granatowe skarpety*  
białe skarpetki*    
Czarne legginsy + czarne skarpetki*  
czarne buty typu balerinki, pantofle   czarne buty (nie sportowe)
mundurek galowybiała bluzka   biała koszula z długim rękawem*  
kołnierz    krawat
granatowy sweter  granatowy sweter   
granatowa spódnica plisowana   granatowe spodnie  
rajstopy w kolorze białym lub cielistym*   gładkie czarne, szare lub granatowe skarpety*  
czarne eleganckie buty *   czarne eleganckie buty*  
strój sportowy (lekcje w-f)szara koszulka T-shirt szara koszulka T-shirt  
czarne legginsy* czarne spodnie dresowe, czarne spodenki*
obuwie sportowe* obuwie sportowe*  
strój sportowy (lekcje tańca)*czarne body, czarne legginsy, czarna spódniczka tiulowa, czarne baletki* czarna koszulka T-shirt, czarne spodnie dresowe, czarne baletki lub buty*
pływalnia*strój kąpielowy jednoczęściowy, czepek, okulary, (klapki,  ręcznik)* kąpielówki, czepek, okulary (klapki, ręcznik)*  

Zobacz ofertę Szkoły Podstawowej.