Zespół kierowniczy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi
s. Karolina Łuczak
smkarolina@gmail.com

Wicedyrektor ds. dydaktyki
s. Fides Anna Kuzak
fideskuzak@gmail.com

Wicedyrektor ds. wychowania
s. Fides Barbara Zaguła
s. Inez Joanna Radlica
inez.radlica@gmail.com

Koordynator IB DP (program matury międzynarodowej)
Marcin Jurkowski 
coordinatoribdp@nazaretanki.pl

Kierownik internatu
s. Marta Oszczepalińska
s.marta.smbf@gmail.com