Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

ORGANIZACJA SZKOŁY – WAKACJE 2023

I. PORTIERNIA · 26.06 – 14.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00 · 15.07 – 23.07 NIECZYNNE · 24.07 – 28.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00 · 01.08 – 15.08 tylko czwartki godz. 9.00 – 15.00 · 16.08 – 01.09 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00 II. SEKRETARIAT […]