Formacja duchowa rodzice

Cechą szczególną Zgromadzenia – charyzmatem Sióstr Nazaretanek jest troska o rodzinę, dlatego jako wspólnota szkolna staramy się proponować – zapraszać rodziców i całe rodziny na  spotkania o charakterze duchowym i formacyjnym.

  • Zapraszamy rodziców do udziału w szkolnych mszach świętych sprawowanych z okazji świąt kościelnych jak i uroczystości szkolnych.
  • Kilka razy w roku spotykamy się z rodzinami na tzw. niedzielach formacyjnych, w czasie których jest czas na wspólną Eucharystię, modlitwę, konferencje oraz agape.
  • Małżonkom proponujemy spotkania w charakterze cyklicznych „Randek małżeńskich”, w czasie których pary małżeńskie mają okazję do poświęcenia czasu wyłącznie sobie nawzajem, zatrzymania się w codziennym zabieganiu i zainwestowanie w pogłębienie relacji małżeńskiej, która promieniuje na całą rodzinę.
  • Dwa razy w roku zapraszamy rodziny na pielgrzymkę do Żdzar, z których pochodzi Założycielka Zgromadzenia i Patronka Szkoły – Franciszka Siedliska.
  • Cyklicznie organizowane są pielgrzymki do Rzymu.
  • W czasie karnawału – bal rodziców i nauczycieli jest również wspaniałą okazją do świętowania wspólnoty.
  • W wakacje organizowane są tygodniowe rekolekcje dla rodzin z naszej szkoły.