Dlaczego IB w Szkole Sióstr Nazaretanek

 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programu matury międzynarodowej –   International Baccalaureate – akredytacja International Baccalaureate Institute  od 2004 roku.
 • Solidne przygotowanie do matury IB – wysoka zdawalność (2014: 91%, 2015: 100% , 2016: 93%, 2017: 100% , 2018: 100% ).
 • Średni wynik matur absolwentek Nazaretu jest wyższy niż średnia światowa. Nasze absolwentki trafiają na renomowane uczelnie w Polsce I zagranicą : Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny, SGH, Politechnika Warszawska, Cambridge, Oxford, St. Andrews, Edinburgh, University of Nottingham, Loughborough, University of Bristol, University of London, University of Wisconsin, Polimoda –  Fashion Design Management, University of Essex,  University of Stirling, University of the Arts, London, University of Birmingham oraz uczelnie w Amsterdamie czy  Zurichu.
 • Wsparcie wyszkolonej, stałej kadry pedagogicznej. Wielu nauczycieli jest egzaminatorami IB, niektórzy przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych (Team leaders), wielu nauczycieli posiada podwójne wykształcenie, doktorat lub ukończyło studia zagranicą.
 • Małe grupy, indywidualnie prowadzone (5-6 osób ) –  możliwość rozpoznania indywidualnych potrzeb uczennic.
 • Nauka nowoczesnego modelu uczenia się  opartego o studium przypadku oraz aktywnego studiowania.
 • Matura IB to świetna szkoła samodzielności, organizacji własnego czasu i operatywności.
 • Profesjonalnie  wyposażone sale lekcyjne ( tablice interaktywne, laboratorium językowe, dostęp do sprzętu IT, mikroskopy, modele biologiczne, chemiczne i fizyczne ).
 • Szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych, poszerzających znajomość języków obcych oraz nauki zagranicą. Szkoła Sióstr Nazaretanek jest szkołą otwartą na świat – od wielu lat  rozwija kontakty międzynarodowe ( wymiany zagraniczne ze szkołami w Japonii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech , na Węgrzech, zagraniczne wycieczki, wakacyjne kursy językowe, roczne stypendium w USA –  nauka w amerykańskim liceum katolickim ).
 • Zdanie egzaminu maturalnego IB skutkuje nabyciem umiejętności języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie   – C1 – C2.
 • Matura IB to ułatwiony start na uczelnie zagraniczne
 • Szkoła współpracuje z podmiotami wspomagającymi rekrutację na uczelnie zagraniczne.
 • Konkurencyjna  cena w stosunku do jakości nauczania.

„ Jesteśmy z tego dumni, że nasi absolwenci z radością podbijają uczelnie zagraniczne, realizując swoje marzenia i są szczęśliwymi, młodymi ludżmi o silnym kręgosłupie moralnym.” –  – S.Dyrektor K.Łuczak