Węgry – obozy wakacyjne

OBÓZ ZIMOWY nad Balatonem

W grudniu 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek zostali zaproszeni na kilkudniowy międzynarodowy obóz bożonarodzeniowy w Zańce (Węgry).

W 2017 roku, gdy Węgry przewodniczyły Grupie Wyszehradzkiej, podjęto inicjatywę zorganizowania na terenie ich kraju wspólnych działań dla dzieci grupy V4. Program kładł nacisk na kulturę i kultywowanie tradycji, sport, wspólną twórczość artystyczną, rozwój klimatu wzajemnego zaufania.

Obóz został zorganizowany przez Fundację „Erzsebet a Karpat-medencei Gyermekekert Akapitvany” – Fundacja Dzieciom Kotliny Panońskiej „Elżbieta”. Obóz odbył się w Zańce w dniach 14-17 grudnia dla dzieci w wieku 10-12 lat ze szkół wyznaniowych krajów grupy wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska). W spotkaniu uczestniczyło po 50 osób z 4 krajów; Polskę reprezentowała nasza szkoła!

OBÓZ LETNI nad Balatonem

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek otrzymała podobne zaproszenie również na obóz letni 2018 roku, tym razem dla 100 uczniów oraz 10 nauczycieli! Była to niezapomniana przygoda nad Balatonem! Zdjęcia dopowiedzą resztę!