Współpraca z Partnerami w Polsce i Zagranicą

Szkoła Sióstr Nazaretanek współpracuje z wieloma partnerami polskimi jak i zagranicznymi aby podnosić jakość oferty  edukacyjnej szkoły i  proponować  młodzieży  szersze możliwości rozwoju w Polsce i zagranicą.

Partnerzy polscy ds. edukacji wyższej, nauki i kultury :

Partnerzy międzynarodowi :

Partner ds. marketingu i strategii :