Zespół kierowniczy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi
s. Karolina Łuczak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
p. Aleksandra Cichoń
acichon@nazaretanka.onmicrosoft.com

Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego
s. Dominika Hanna Konieczna
dominika.konieczna@gmail.com

Koordynator IB DP (program matury międzynarodowej)
Marcin Jurkowski 
coordinatoribdp@nazaretanki.pl

Kierownik internatu
s. Marta Oszczepalińska
s.marta.smbf@gmail.com