Dlaczego Liceum Sióstr Nazaretanek

 • Wychowanie i kultywowanie wartości katolickich i patriotycznych.
 • Możliwość nauki w klasach ogólnych i dwujęzycznych.
 • Indywidualizacja nauczania: pełna dowolność w doborze rozszerzanych przedmiotów.
 • W klasach dwujęzycznych kilka przedmiotów realizowanych jest po polsku i angielsku.
 • Oferujemy zwiększoną liczbę godzin języków obcych – do 5h /tygodniowo : jęz. angielski,   niemiecki, francuski a nawet japoński.
 • Egzamin maturalny może być zdawany  w języku polskim oraz dwujęzycznie.
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne skierowane na rozwój zainteresowań młodzieży.
 • Bogata oferta edukacji kulturalnej – współpraca z Filharmonia Narodową.
 • Pomoc w odkryciu talentów i zainteresowań młodzieży. 
 • Ciągłe wsparcie kadry pedagogicznej – dodatkowe godziny konsultacji dla potrzebujących.
 • Komfortowe warunki edukacyjne.  Małe klasy (do 20 osób), podział na grupy na przedmioty rozszerzone (5-15 osób w grupie).
 • Profesjonalnie  wyposażone sale lekcyjne ( tablice interaktywne, laboratorium językowe, dostęp do sprzętu IT, mikroskopy, modele biologiczne, chemiczne i fizyczne ).
 • Szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych, poszerzających znajomość języków obcych oraz nauki zagranicą. Szkoła Sióstr Nazaretanek jest szkołą otwartą na świat – od wielu lat  rozwija kontakty międzynarodowe ( wymiany zagraniczne ze szkołami w Japonii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech , na Węgrzech, zagraniczne wycieczki, wakacyjne kursy językowe – Irlandia).
 • Możliwość wyjazdu na roczne stypendium w USA i nauki w amerykańskim liceum katolickim oraz zamieszkania w amerykańskiej rodzinie katolickiej.
 • Szkoła daje młodzież szerokie i wszechstronne możliwości rozwoju. Absolwenci studiują na prestiżowych uniwersytetach w kraju i za granicą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny, SGH, Politechnika, Cambridge, Oxford, St. Andrews, Edinburgh.

 „ Jesteśmy z tego dumni, ze w Nazarecie rodzice nie muszą inwestować w korepetycje – edukacja jest po naszej stronie a tutaj każdy uczeń, który chce, ma zawsze szansę aby stawać się lepszym.” – S.Dyrektor K.Łuczak