Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

KONTAKT

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

ADRES SZKOŁY:
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel./fax 22 841 38 54,
tel. +48 601 644 102
mail: szkola@nazaretanki.pl

INTERNAT:
tel. 797 907 978

KONTO SZKOŁY:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami Międzynarodowymi
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Warszawie
89 1600 1068 0003 0102 1030 7001

Godziny otwarcia sekretariatu szkoły w roku szkolnym:

  • poniedziałek – czwartek: godz. 8.00 – 16.00
  • piątek godz. 8.00 – 15.00
  • przerwa w godz. 12.20 – 12.50

Zespół kierowniczy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi
oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi
s. Karolina Łuczak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
p. Aleksandra Cichoń
acichon@nazaretanka.onmicrosoft.com

Koordynator Edukacji Wczesnoszkolnej
s. Sara Agnieszka Kopańska
smsarak@gmail.com

Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego
s. Lidia Waszkowiak

Koordynator IB DP (Program Matury Międzynarodowej)
p. Marcin Jurkowski
coordinatoribdp@nazaretanki.pl

Kierownik Internatu
s. Marta Oszczepalińska
s.marta.smbf@gmail.com

Koordynator ds. Promocji i Rozwoju Szkoły
p. Anna Arciuch
aarciuch@nazaretanka.onmicrosoft.com