Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

KONTAKT

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi

ADRES SZKOŁY:
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
tel./fax 22 841 38 54,
tel. +48 601 644 102
mail: szkola@nazaretanki.pl

INTERNAT:
tel. 797 907 978

KONTO SZKOŁY:
Prywatne Liceum Sióstr Nazaretanek
Bank PEKAO SA

51 1240 1040 1111 0010 9706 8221

Godziny otwarcia sekretariatu szkoły w roku szkolnym:

  • poniedziałek godz. 7.50 – 16.00
  • wtorek godz. 7.50 – 16.00
  • środa – nieczynny dla interesantów
  • czwartek godz. 7.50 – 16.00
  • piątek godz. 7.50 – 15.00
  • przerwa w godz. 12.30 – 13.00

Zespół kierowniczy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi
oraz Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi
s. Lidia Waszkowiak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
s. Sara Agnieszka Kopańska
siostra.sara.szkola@gmail.com

Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego
s. Amanda Litwińska

Koordynator IB DP (Program Matury Międzynarodowej)
p. Marcin Jurkowski
koordynatoribnazaretanki@gmail.com

Kierownik Internatu
s. Marta Oszczepalińska
s.marta.smbf@gmail.com

Koordynator ds. Promocji i Rozwoju Szkoły
p. Patrycja Sikora
Promocja.nazaretanki@gmail.com