Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

OFERTA

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zdobywanie wiedzy łączymy z rozwijaniem pasji i zainteresowań. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby w naszej szkole nauczanie i wychowanie stanowiły spójny i harmonijny proces, oferując uczennicom i uczniom wsparcie zawsze, kiedy tego potrzebują. Naszym celem jest, aby nie zatracili wrodzonej ciekawości świata, a nauka była dla nich przygodą na całe życie.

Co nas wyróżnia:

Rozszerzony program nauczania:
  • Dwujęzyczność – elementy języka angielskiego od IV klasy na wybranych przedmiotach – zwiększona liczba godzin języka angielskiego (5h tyg.) od 3 klasy, w tym zajęcia z native speakerem – drugi język obcy – francuski lub niemiecki – już od I klasy – Zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego w klasach męskich – 4h

  • Autorski program wychowawczy oparty na nazaretańskich wartościach, realizujący założenia MEiN

  • Kameralne klasy żeńskie i męskie (max. 20 uczniów)

  • Bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych: zajęcia muzyczne i taneczne z elementami baletu, grafika komputerowa, motoryka mała, cross kids, koła naukowe i językowe

  • Szeroka wybór zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez zweryfikowanych partnerów zewnętrznych: robotyka i programowanie, judo, szachy, kółko teatralne

  • Świetlica dostępna dla wszystkich uczniów od 7.30 do 17.30

  • Pełna opieka specjalistyczna: logopeda, psycholog, pedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

  • Stała opieka pielęgniarska i lekarska raz w tygodniu

A wszystko to w rodzinnej atmosferze serdeczności, poszanowania, empatii i współpracy, przy zachowaniu stałej i efektywnej współpracy między szkołą a rodzicami, mającej na celu całościowy rozwój młodego człowieka.