Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

KADRA

s. Karolina Łuczak

dyrektor szkoły

s. Lidia Waszkowiak

wicedyrektor

Marcin Jurkowski

koordynator IB DP, biologia, TOK

Katarzyna Asłanowicz

historia

Katarzyna Izabela Borowska

psycholog

s. Antonilla Anna Brzuzy

internat

Matt Cowan

język angielski, native speaker

Anna Dmoch

WDŻ

Anna Fiała

matematyka

s. Eliza Iwona Greman

język polski

Ilona Karwacka-Siwek

język niemiecki

s. Anne Silouane Anne-Helene Kieffer

język francuski

Anna Klimas

język angielski

Agnieszka Kowalska

chemia

s. Anna Makowska

matematyka

Bogna Nicolosi

biologia

Małgorzata Nigbor – Grabowska

język angielski

Marcin Ostrowski

informatyka

s. Inez Joanna Radlica

geografia

s. Miriam Joanna Roszczyk

religia

Agnieszka Stawicka

historia, historia sztuki

ks. Piotr Strakowski

religia

Anna Szymaniak

matematyka

Monika Tomczyk-Karol

język polski

Maria Trębicka

język francuski

Maria Wesołowska –Starnawska

filozofia, HIT, WOS

Ewa Wink – Zapalska

geografia

Karolina Zawadzka

język francuski