Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

KADRA

s. Lidia Waszkowiak

dyrektor szkoły

s. Amanda Litwińska

wicedyrektor LO

Marcin Jurkowski

koordynator IB DP, biologia, TOK

Katarzyna Asłanowicz

historia

Katarzyna Izabela Borowska

psycholog

s. Antonilla Anna Brzuzy

internat

Matt Cowan

język angielski, native speaker

Anna Dmoch

WDŻ

Anna Fiała

matematyka

s. Elżbieta Murawska

przyroda, biologia

Ilona Karwacka-Siwek

język niemiecki

s. Anne Silouane Anne-Helene Kieffer

język francuski

Anna Klimas

język angielski

Agnieszka Kowalska

chemia

s. Karolina Łuczak

Bogna Nicolosi

biologia

Małgorzata Nigbor – Grabowska

język angielski

Marcin Ostrowski

informatyka

Łukasz Kunc

wf

s. Miriam Joanna Roszczyk

religia

Agnieszka Stawicka

historia

Kamil Koroński

Fizyka

ks. Piotr Strakowski

religia

Monika Tomczyk-Karol

język polski

Anna Szulc

matematyka

Maria Trębicka

język francuski

Maria Wesołowska –Starnawska

HIT, WOS

s. Magdalena Magdalena Tkaczyk

Ewa Wink – Zapalska

geografia

Karolina Zawadzka

język francuski

Ewelina Wójtowicz

język angielski

Elżbieta Jarosińska Fogo

język angielski