Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

DLACZEGO NAZARET

Wielopokoleniowy program w nowoczesnym wydaniu

oparty na uniwersalnych nazaretańskich wartościach takich jak Wiara, Rodzina, Nadzieja i Miłość. Unikatowe połączenie przeszłości z przyszłością.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

posiadająca certyfikaty egzaminatorów IB, Team Leaders, doktoraty oraz dyplomy ukończenia zagranicznych uczelni.

Bardzo dobre wyniki w nauczaniu

potwierdzone rankingami oraz rosnącą grupą absolwentek na uniwersytetach w kraju i za granicą.

Komfortowe warunki nauczania

— mało liczne klasy, wysoka elastyczność sprofilowania rozszerzeń oraz możliwość dopasowania zajęć do potrzeb i talentów uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nauczanie dwujęzyczne

od IV klasy wprowadzane są elementy języka angielskiego na wybranych przedmiotach.

Zwiększona liczba godzin języka angielskiego

(5h tygodniowo), w tym zajęcia z native speakerem.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

m.in. koła naukowe, ceramika, judo, robotyka i programowanie, szachy, zajęcia sportowe, teatralne i muzyczne, a także ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji.

Wychowanie w wartościach

w oparciu o autorski program Nazaretańskiej Ścieżki Rozwoju.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Program matury międzynarodowej International Baccalaureate

(IB DP) – pre-IB (klasy I-II) oraz IB (klasy III-IV).

Indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych.

Wymiany międzynarodowe

oraz możliwości wyjazdu na roczne stypendium w USA.

Internat

z pełnym wyżywieniem, który jest dla uczennic drugim domem.