Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji – Liceum Ogólnokształcące oraz Matury Międzynarodowej IB DP
 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Rozmowa kandydatki oraz rodziców z Dyrekcją Szkoły
 3. Egzamin z języka angielskiego (w przypadku klasy dwujęzycznej oraz klasy pre-IB) i egzamin z matematyki dla uczniów z innych systemów edukacyjnych
 4. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025.

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

 1. Liceum klasa ogólna 1 950 zł
 2. Liceum klasa dwujęzyczna 2 340 zł
 3. Liceum klasa pre-IB 2 990 zł
 4. 1-2 IB (nowe uczennice) 3 700 zł
 5. Internat:
  – 1 100 zł pokój dwuosobowy,
  – 1 560 zł pokój jednoosobowy – liczba miejsc ograniczona
 

Czesne – opłata roczna:

 1. Liceum klasa ogólna od 21 450 zł (1 950 zł miesięcznie*)
 2. Liceum klasa dwujęzyczna od 25 740 zł (2 340 zł miesięcznie*)
 3. Klasa pre IB od 32 890 zł (2 990 zł miesięcznie*)
 4. Klasy IB od 40 700 zł (3 700 zł miesięcznie*)
 5. Internat:
  – od 12 100 zł (1 100 zł miesięcznie*) pokój dwuosobowy,
  – od 17 160 zł (1 560 zł miesięcznie*) pokój jednoosobowy – liczba miejsc ograniczona

* płatne przez 11 miesięcy

Dodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

 1. 1 IB (opłata akredytacyjna) 3 000 zł
 2. 2 IB (opłaty egzaminacyjne) 4 000 zł
 3. Opłata za egzamin do klas pre IB 200 zł (opłata za egzamin jest uiszczana gotówką w sekretariacie szkoły przed przystąpieniem do egzaminu)
 4.  Opłata za egzamin do klas IB dla uczennic spoza naszej szkoły 500 zł (opłata za egzamin jest uiszczana gotówką w sekretariacie szkoły przed przystąpieniem do egzaminu)

Czesne ZAWIERA opłaty za:

 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEN
 • naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego

Czesne NIE ZAWIERA opłat za:

 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapraszamy do kontaktu w sprawie rekrutacji:

(*) Pola wymagane