Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

STYPENDIUM USA

Liceum Sióstr Nazaretanek od 2013 roku bierze udział w programie wymiany Global Outreach,

która daje możliwość uczęszczania do szkoły w Stanach Zjednoczonych przez okres jednego roku. Global Outreach jest katolicką organizacją wspierającą edukację młodzieży z krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Węgier i Ukrainy.
Przewodnią myślą programu jest motto zaczerpnięte z nauki Jana Pawła II „Budujmy cywilizację miłości”. Organizacja ma siedzibę w stanie Wisconsin, gdzie swoją przygodę rozpoczyna większość podopiecznych programu.

Uczniowie i uczennice mają wyjątkową okazję do uczęszczania przez rok do amerykańskich liceów za darmo (stypendium od szkoły wynosi ok. $7000 – $12 000) oraz mieszkania w katolickich rodzinach, tzw. host families, które pokrywają podstawowe koszty mieszkania, jedzenia oraz transportu do szkoły.
W trakcie wymiany wszyscy uczestnicy są w stałym kontakcie z organizatorami wymiany, którzy służą pomocą i wsparciem duchowym w każdym momencie.

Do tej pory z naszej szkoły ze stypendium skorzystało ponad 15 uczennic.

Przebieg wymiany

Co roku, na przełomie października i listopada organizowana jest rekrutacja, która wybiera najzdolniejszych i najlepiej przygotowanych uczniów na roczny wyjazd. Brane są pod uwagę nie tylko oceny, ale także opinie nauczycieli, dyrekcji szkoły, a także księdza proboszcza.
Następnie każdy uczestnik otrzymuje informację o szkole do której będzie uczęszczał, czyli wyselekcjonowanym liceum katolickim na terenie Wisconsin lub Nebraski, oraz o rodzinie, z którą spędzi najbliższy rok.

Stypendium rozpoczyna się już w sierpniu każdego roku obozem integracyjnym w Europie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.globaloutreachprogram.com

Najlepszą rekomendacją programu niech będą słowa Wiktorii Wójtowicz, która właśnie wróciła z rocznego stypendium w USA:

Ostatni rok szkolny 2021/22 spędziłam w Appleton, Wisconsin, mieszkając u starszej pani Mary Howard. Uczęszczałam do Xavier High School wraz z dwójką moich “globalowych” przyjaciół ze Słowacji i Węgier. Wspólnie mieliśmy okazję poznawać amerykański system nauczania, w tym szeroki wachlarz przedmiotów szkolnych (np. Mock Trial, Human Geography, Intro to Media and Communication i wiele innych), zajęć dodatkowych i innych atrakcji. Wszystko było kolorowe i bardzo atrakcyjne, dlatego czerpałam garściami z nowych doświadczeń i możliwości. Czasami musiałam się zderzyć z inną specyfiką pracy, kulturą czy przyzwyczajeniami, nie było jednak czasu na nudę. Jednocześnie doceniłam jeszcze mocniej oferowane mi wcześniej w Polsce możliwości, a także wysoki poziom nauczania w Nazarecie. Na początku wymiany zakładałam, że jadę do Stanów głównie po to, aby podszkolić język — zdobyłam znacznie więcej. Dzięki wytrwałej pracy i nowym doświadczeniom stałam się przede wszystkim bardziej pewna siebie, lepiej radzę sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, a także przełamałam wiele barier.