Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

HISTORIA SZKOŁY

Rok 1918

Siostry Nazaretanki przybywają do Warszawy.

Wrzesień 1919

początek Prywatnej Szkoły Sióstr Nazaretanek, w której naukę rozpoczyna 140 dziewcząt.

Rok 1926

przeprowadzka z ul. Litewskiej na ul. Czerniakowską 137.

Lata II wojny światowej

czas prowadzenia przez siostry szkoły powszechnej, krawieckiej szkoły zawodowej oraz tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej.

W ciągu 5 lat okupacyjnych

116 abiturientek zdaje konspiracyjną maturę.

Podczas wojny

w budynku szkolnym schronienie znajduje wiele instytucji: państwowa szkoła powszechna, Rada Główna Opiekuńcza, sztab dowódczy ,,Baszty”, niemiecko-węgierski szpital wojskowy, a komenda AK organizuje szkolenia sanitarne.

Sierpień 1944

budynek jest bastionem, o który toczą się zażarte boje.

Luty 1946

władze oświatowe wydają pozwolenie na reaktywowanie działalności szkoły średniej.

Okres Polski Ludowej

otwiera rozdział walki o istnienie szkoły oraz zmagań o zachowanie jej tożsamości. Znaczna część budynku szkolnego oraz internatu zostaje zajęta przez władze – przez kilkadziesiąt lat mieszczą się tutaj: państwowa szkoła podstawowa, technikum mechaniczne oraz przychodnia rejonowa i specjalistyczny ośrodek leczenia chorób nerwowych.

Powstanie ,,Solidarności”

i idące za nim przemiany polityczne mają decydujący wpływ na dalsze dzieje szkoły.

Koniec lat 80.

zgromadzenie odzyskuje cały budynek i rozwija swoje możliwości na polu edukacyjnym.

Rok 1999

w ramach reformy systemu oświatowego przy liceum powstaje gimnazjum.

Rok 2005

odpowiadając na potrzeby migrujących rodzin, siostry uruchamiają Program Matury Międzynarodowej IB DP.

Rok 2017

wraz z reformą systemu edukacji, siostry nazaretanki przekształcają gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową, wprowadzając klasy żeńskie i męskie.

Obecnie

w szkole uczy się około 400 uczennic i uczniów.

Patronką Szkoły jest Franciszka Siedliska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które istnieje już od 1875 r.

Bł. Franciszka była kobietą czynu, pełną inwencji, odważną, działającą dla dobra innych – dla szerzenia Królestwa Bożej Miłości.
Naszym celem jest dawanie świadectwa tej Miłości poprzez oddanie się służbie dla kościoła, zwłaszcza misji względem rodziny.

Nasze motto brzmi „Wartość edukacji. Edukacja wartości”.

Wierzymy bowiem, że edukację na najwyższym poziomie powinny wspierać wartości takie jak wiara, nadzieja, miłość, szacunek, otwartość, przywiązanie do kultury, pamięć i poszanowanie korzeni, rozwój, prawość i rodzina.