Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

FORMACJA DUCHOWA

W Nazarecie dbamy o rozwój duchowy naszych uczennic.

  • Dzień rozpoczynamy krótką modlitwą.

  • Ważne uroczystości szkolne i kościelne podkreślamy mszą świętą, w której uczestniczymy wraz z całą społecznością szkolną.

  • Mamy możliwość korzystania z indywidualnej opieki duszpasterskiej kapłana posługującego w naszej szkole.

  • W każdy pierwszy piątek miesiąca bierzemy udział we mszy świętej.

  • Wspólnie przygotowujemy się do świąt uczestnicząc w adwentowym dniu skupienia przed Bożym Narodzeniem oraz w rekolekcjach wielkopostnych wprowadzających nas w Tajemnice Paschalne.

  • Mamy własną kaplicę szkolną, w której każda uczennica i nauczyciel może znaleźć czas na modlitwę indywidualną.

  • Organizujemy pielgrzymki do miejsc związanych z naszą Patronką Szkoły – Franciszką Siedliską (Warszawa, Żdżary, Rzym).

  • Nasze uczennice mogą przynależeć do Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej gromadzącego młodych przyjaciół Nazaretu z każdego zakątka Polski.