Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

NAZARETAŃSKA ŚCIEŻKA WYCHOWAWCZA

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

św. Jan Paweł II –
Przemówienie w UNESCO, 1980 r.

Misją naszej szkoły jest wychowanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży, wspierające ich pełny i integralny rozwój, w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie.

Wspólnotę szkolną tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Szkoła służy im pomocą w wypełnianiu ich powołania, czerpiąc wzór z Najświętszej Rodziny, która patronuje Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek.

Każda uczennica i uczeń Nazaretu realizuje w ciągu roku szkolnego swoją ścieżkę doskonalenia w ramach autorskich programów rozwojowych:

  • w klasach I-III Ścieżki Matki Bożej i św. Józefa
  • w klasach IV-VIII Nazaretańskiej Ścieżki Rozwoju

 

Edukacja oraz wszelkie działania i inicjatywy realizowane wg “Nazaretańskiej Ścieżki Rozwoju” mają na celu zapewnienie solidnego wykształcenia, które będzie owocować umiejętnością odnajdywania się w szybko zmieniającym się świecie oraz wspierać w integralnym kształtowaniu osobowości i charakteru.

Absolwenta Nazaretu wyróżnia: otwartość, samoświadomość, rozwaga, wrażliwość, mądrość, aktywność.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem wychowawczo-profilaktycznym realizowanym w naszej szkole.