Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Bywają takie chwile, kiedy nasza szkolna społeczność jednoczy się wokół spraw trudnych, kiedy wspólnymi siłami staramy się nieść pomoc, na miarę naszych możliwości, ale wierząc w wielką moc wspólnoty.[...]