Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ IB DP

International Baccalaureate Diploma Programme

International Baccalaureate® jest organizacją non-profit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 5500 szkół w 150 krajach. IB oferuje cztery programy edukacyjne na poziomie międzynarodowym dla trzech etapów edukacyjnych:

 • Primary Years Programme (PYP): 3 – 12 lat
 • Middle Years Programme (MYP): 11 – 16 lat
 • Diploma Programme (DP): 16 – 19 lat
 • Career-related Certificate (IBCC): 16 – 19 lat


W ramach naszego liceum oferujemy dwuletni autorski program przygotowawczy pre-IB (odpowiednik klasy 1 i 2 liceum) oraz program matury międzynarodowej IB DP (odpowiednik klasy 3 i 4 liceum), którego ukończenie otwiera możliwości studiowania na wszystkich uczelniach w kraju i za granicą.

Nazaret otrzymał akredytację programu IB DP w 2004 roku. Jesteśmy 14. najstarszą szkołą w Polsce, która oferuje ten program, a nasze wieloletnie doświaczenie pozwala rokrocznie osiągać bardzo wysokie wyniki na tle średnich światowych.

Program ten ma na celu edukację na najwyższym, światowym poziomie, kształtowanie i rozwój młodego człowieka oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do stawiania pierwszych kroków w dorosłym życiu – zarówno zawodowym, jak i osobistym. Nauczyciel jest w tej drodze drogowskazem i przewodnikiem.

 • przeznaczony jest dla osób ambitnych, pracowitych i wymagających,
 • kształtuje umiejętności samodzielnego i innowacyjnego myślenia,
 • uczy analizy, wyciągania wniosków, tworzenia idei, prowadzenia negocjacji,
 • wiedzę teoretyczną wspiera badaniami praktycznymi,
 • doskonali umiejeętności językowe, w tym w szczególności języka angielskiego,
 • rozwija kreatywność, oryginalność, inteligencję emocjonalną,
 • zacheęca do podejmowania inicjatyw społecznych.

Rozpoczynając naukę w DP uczennica wybiera 6 przedmiotów spośród sześciu grup, przy czym trzy z nich muszą być nauczane na poziomie rozszerzonym (Higher Level), a trzy pozostałe na poziomie podstawowym. Zalecany czas realizacji to 240 godzin (6 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu rozszerzonego oraz 150 godzin (4 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu podstawowego (Standard Level).

GRUPA 1

język polski A (literatura) (SL/HL)
język angielski A (literatura i język) (SL/HL)

GRUPA 2

język angielski B (SL/HL)
język niemiecki B (SL/HL)
język francuski B (SL/HL)
język francuski ab initio (SL)

GRUPA 3

historia (SL/HL)
geografia (SL/HL)
zarządzanie biznesem (SL/HL)

GRUPA 4

biologia (SL/HL)
fizyka (SL/HL)
chemia (SL/HL)

GRUPA 5

matematyka teoretyczna AA (SL/HL)
matematyka stosowana AI (SL)

GRUPA 6

dodatkowo wybrany przedmiot z grup 1-4

GRUPA 1

język polski A (literatura) (SL/HL)
język angielski A (literatura i język) (SL/HL)

GRUPA 2

język angielski B (SL/HL)
język niemiecki B (SL/HL)
język francuski B (SL/HL)
język francuski ab initio (SL)

GRUPA 3

historia (SL/HL)
geografia (SL/HL)
zarządzanie biznesem (SL/HL)

GRUPA 4

biologia (SL/HL)
fizyka (SL/HL)
chemia (SL/HL)

GRUPA 5

matematyka teoretyczna AA (SL/HL)
matematyka stosowana AI (SL)

GRUPA 6

dodatkowo wybrany przedmiot z grup 1-4

W ramach realizacji programu każda uczennica realizuje także przedmioty obowiązkowe:

Theory of Knowledge – Teoria wiedzy
Ten interdyscyplinarny przedmiot kształci umiejętność krytycznego myślenia i dostrzegania związków pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. TOK obejmuje 100 godzin lekcyjnych w ciągu 2 lat. Na zakończenie kursu uczniowie przygotowują wystawę z TOKu oraz piszą pracę na 1.200 – 1.600 słów.

Extended Essay – praca dyplomowa
Każdy uczeń musi napisać pracę dyplomową opartą na własnych badaniach i przemyśleniach z wybranego przez siebie przedmiotu. Praca ma objętość maksymalnie 4.000 słów. Stanowi ona przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

CAS – Creativity, Activity, Service
Program ten służy rozwojowi własnemu ucznia, przygotowaniu go do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i pracy na rzecz ludzi potrzebujących.
Ponadto, uczennice wszystkich klas IB DP w Nazarecie uczestniczą w lekcjach religii.

Ocenianie w programie IB DP podlega bardzo ścisłym regułom i wytycznym. Prace sprawdzane są przez egzaminatorów zewnętrznych – zazwyczaj z innego kraju. Wyniki egzaminów są obiektywne, wiarygodne i porównywalne. Za egzamin z każdego przedmiotu można otrzymać od 1 do 7 punktów, co daje łącznie 42 punkty. Kolejne 3 punkty można uzyskać za TOK i Extended Essay, co daje maksymalną liczbę 45 punktów. By uzyskać dyplom matury międzynarodowej należy m.in. uzyskać co najmniej 24 punkty oraz zaliczyć CAS.

ROK

2019

2020

2021

2022

ŚREDNIA
PUNKTOWA

32 (29,63)

35 (31,34)

38 (33,00)

36,65 (31,98)

ŚREDNIA W SKALI
OD 1 DO 7

5,07 (4,76)

5,64 (5,08)

6,02 (5,33)

5,75 (5,12)

NAJWYŻSZY WYNIK

39

42

44

44

ROK

2019

ŚREDNIA
PUNKTOWA

32 (29,63)

ŚREDNIA W SKALI OD 1 DO 7

5,07 (4,76)

NAJWYŻSZY WYNIK

39

ROK

2020

ŚREDNIA
PUNKTOWA

35 (31,34)

ŚREDNIA W SKALI OD 1 DO 7

5,64 (5,08)

NAJWYŻSZY WYNIK

42

ROK

2021

ŚREDNIA
PUNKTOWA

38 (33,00)

ŚREDNIA W SKALI OD 1 DO 7

6,02 (5,33)

NAJWYŻSZY WYNIK

44

ROK

2022

ŚREDNIA
PUNKTOWA

36,65 (31,98)

ŚREDNIA W SKALI OD 1 DO 7

5,75 (5,12)

NAJWYŻSZY WYNIK

44

*w nawiasach podajemy średnie światowe

Więcej informacji o programie IB DP w Nazarecie, a także procesie rekrutacji można otrzymać u koordynatora programu IB.

P. Marcin Jurkowski
email: coordinatoribdp@nazaretanki.pl

“A unique place created by people with passion who pay their whole attention to students. A school with a family – like atmosphere, which makes every day even more enjoyable. Teachers who help students to discover their potential and develop personality. Classmates who at the end are your best friends and biggest support.”

Adrianna Podolak, IB 2020
Degree course: Medical genetics, Queen Mary University of London

“Jestem przekonana, że gdyby nie szkoła i fantastyczni nauczyciele, których spotkałam przez 3 lata mojego pobytu w Nazarecie, nie byłabym tu, gdzie teraz jestem. To dzięki tej szkole ogromnie poszerzyłam swoje horyzonty, zobaczyłam jak wiele możliwości i drzwi stoi przede mną otworem i niesamowicie się rozwinęłam. Czas spędzony w Nazarecie to czas, kiedy nauczyłam się podejmować odważne decyzje i być zawsze otwartą i ciekawą świata.”

Maria Bilwin, matura IB 2017
Ogólny wynik: 39 punktów
Kierunek studiów: prawo, Uniwersytet Bristolski, Wielka Brytania