Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

OFERTA

Liceum Ogólnokształcące oraz Program Matury Międzynarodowej IB DP

Wysoki poziom edukacji dopełniamy dbałością o poszanowanie najważniejszych wartości. W Nazarecie zdobywanie wiedzy i rozwój intelektualny idą w parze z rozwojem osobistym i duchowym. Pielęgnujemy tradycyjne wartości chrześcijańskie, pozostając otwarci na różne kultury, religie i narodowości. Uczymy nasze licealistki samodzielności, odpowiedzialności, sprawczości i wiary w to, że każdy jest ważny i ma wpływ na świat, w jakim żyjemy. Chcemy, aby z naszą pomocą odkrywały swój własny potencjał i jako absolwentki naszej szkoły śmiało sięgały po swoje marzenia.

Co nas wyróżnia:

 • Trzy ścieżki edukacyjne:
  – klasy ogólne
  – klasy dwujęzyczne – zgodnie z wytycznymi MEiN
  – klasy matury międzynarodowej IB DP (III-IV LO) poprzedzone autorskim programem wstępnym opartym na wymaganiach polskiej podstawy programowej, tzw. pre-IB (I-II LO)

 • Indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych od początku klasy II

 • Zwiększona liczba godzin z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych, w tym z języka angielskiego

 • Zajęcia z native speakerem

 • Profesjonalna kadra pedagogiczna wielu naszych nauczycieli posiada podwójne wykształcenie, doktorat lub dyplom zagranicznej uczelni, a także uprawnienia egzaminatorów

 • Rosnące grono absolwentek studiujących na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny, SGH, Politechnika, Cambridge, Oxford, St. Andrews, Edinburgh)

 • Współpraca międzynarodowa:
  -wymiany międzyszkolne (m.in. z Japonią i Węgrami)
  -roczne stypendium w USA

 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych: warsztaty, koła naukowe, wyjścia do opery, teatru

 • Kameralne grupy (od 5 do 20 osób)

 • Działania w zakresie wolontariatu wspierające wiele wartościowych i ciekawych inicjatyw

 • Szkolny Klub Debatancki z wieloletnią tradycją oraz sukcesami w turniejach debatackich odbywających się zarówno w języku polskim, jak i angielskim

 • Doradztwo zawodowe

 • Współpraca z organizacjami wspierającymi rekrutacje na uniwersytety w Polsce i za granicą

 • Praktyki oraz staże na IBB PAN

 • Pełna opieka specjalistyczna: psycholog, pedagog, socjoterapeuta

 • Stała opieka medyczna: w szkole codziennie jest pielęgniarka, a raz w tygodniu lekarz

 • Nowoczesne, świetnie wyposażone sale

 • Internat dla uczennic spoza Warszawy (pokoje 1- lub 2-osobowe)