Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Wartość Edukacji

Edukacja Wartości

W Nazarecie już od ponad 100 lat pomagamy naszym uczennicom i uczniom rozwijać skrzydła i osiągać pełnię ich możliwości. Czerpiemy z tradycji i wartości chrześcijańskich, wspierając młodych ludzi w budowaniu ich przyszłości w zmieniającym się, nowoczesnym świecie.

SZKOŁA
PODSTAWOWA

z odziałami dwujęzycznymi

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

z maturą międzynarodową (IB DP)

WYJĄTKOWA SZKOŁA,

w której znamy Wartość Edukacji i nie zapominamy o Edukacji Wartości.

Nazaret to tradycja i nowoczesność, to edukacja, która rozbudza ciekawość świata i daje radość z jego odkrywania.

To także wzrastanie w atmosferze współpracy, empatii i serdeczności. To dynamiczna społeczność, w której – jak w rodzinie – staramy się dostrzec i docenić każdą osobę.

Klimat Nazaretu tworzymy wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice – troszcząc się o siebie nawzajem.

Wspólnie dbamy o atmosferę szacunku, uważności i otwartości, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każdy czuje się bezpiecznie, może poznawać świat i samego siebie, rozwijać się oraz wzrastać.

Ponad 100-letnie doświadczenie

w edukacji dzieci i młodzieży z poszanowaniem najważniejszych wartości.

Doskonałe wyniki w nauczaniu

potwierdzone rankingami, wynikami zdawalności egzaminów maturalnych oraz rosnącą grupą absolwentek na uniwersytetach zagranicznych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

posiadająca certyfikaty egzaminatorów IB, Team Leaders, doktoraty oraz dyplomy ukończenia zagranicznych studiów.

Dołącz do nas!

Zasady rekrutacji

 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Spotkanie diagnozujące dla dzieci (w grupach/indywidualnie)
 3. Rozmowa rodziców z Dyrekcją Szkoły
 4. Złożenie “Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wystawionej przez przedszkole lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 5. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły

Nauka w szkołach Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.

 • Opłata jednorazowa klasy I-VI – wpisowe: 1 690 zł
 • Opłata jednorazowa klasy VII-VIII – wpisowe: 1 820 zł
 • Czesne klasy I-VI – opłata roczna: 18 590 zł (1 690 zł x 11 miesięcy)
 • Czesne klasy VII-VIII – opłata roczna: 20 020 zł (1 820 zł x 11 miesięcy)


Czesne ZAWIERA opłaty za:

 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEiN
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę w świetlicy
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego


Czesne NIE ZAWIERA opłat za:

 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole
Zniżki:
 1. Czesne za drugie dziecko aktualnie uczęszczające do szkoły obniżone jest o 25%, za trzecie dziecko o 35%, za czwarte i kolejne dziecko rodzina jest zwolniona z opłat.
 2. Przy obliczaniu zniżki uwzględnienia się zasadę, że w przypadku opłacania czesnych o różnych wysokościach zniżka odliczana jest zawsze od tego niższego.

Stypendium socjalne:
 • Szkoła jest prywatna, co łączy się z koniecznością płacenia czesnego. Staramy się jednak, by finanse nie były przeszkodą dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swe zdolności i dorastać w szkole katolickiej. Przy szkole działa Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek, która w miarę posiadanych środków niesie pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium naukowe:
 • Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej (od klasy 6) oraz Licealistki osiągające bardzo wysokie wyniki w nauce mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe, które przyznawane jest przez Fundację Szkół Sióstr Nazaretanek.
 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Rozmowa kandydatki oraz rodziców z Dyrekcją Szkoły
 3. Egzamin z języka angielskiego (w przypadku klasy dwujęzycznej oraz klasy pre-IB) i egzamin z matematyki dla uczniów z innych systemów edukacyjnych
 4. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

 1. Liceum klasa ogólna 1 950 zł
 2. Liceum klasa dwujęzyczna 2 340 zł
 3. Liceum klasa pre-IB 2 990 zł
 4. 1-2 IB (nowe uczennice) 3 700 zł
 5. Internat:
  – 1 100 zł pokój dwuosobowy,
  – 1 560 zł pokój jednoosobowy – liczba miejsc ograniczonaCzesne – opłata roczna:

 1. Liceum klasa ogólna od 21 450 zł (1 950 zł miesięcznie*)
 2. Liceum klasa dwujęzyczna od 25 740 zł (2 340 zł miesięcznie*)
 3. Klasa pre IB od 32 890 zł (2 990 zł miesięcznie*)
 4. Klasy IB od 40 700 zł (3 700 zł miesięcznie*)
 5. Internat:
  – od 12 100 zł (1 100 zł miesięcznie*) pokój dwuosobowy,
  – od 17 160 zł (1 560 zł miesięcznie*) pokój jednoosobowy – liczba miejsc ograniczona
  * płatne przez 11 miesięcyDodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

 1. 1 IB (opłata akredytacyjna) 3 000 zł
 2. 2 IB (opłaty egzaminacyjne) 4 000 zł
 3. Opłata za egzamin do klas pre IB 200 zł (opłata za egzamin jest uiszczana gotówką w sekretariacie szkoły przed przystąpieniem do egzaminu)
 4.  Opłata za egzamin do klas IB dla uczennic spoza naszej szkoły 500 zł (opłata za egzamin jest uiszczana gotówką w sekretariacie szkoły przed przystąpieniem do egzaminu)


Czesne ZAWIERA opłaty za:

 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEiNn
 • naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego


Czesne NIE ZAWIERA opłat za:

 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

AKTUALNOŚCI