Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Poprzedni
Następny

Wartość Edukacji

Edukacja Wartości

W Nazarecie już od ponad 100 lat pomagamy naszym uczennicom i uczniom rozwijać skrzydła i osiągać pełnię ich możliwości. Czerpiemy z tradycji i wartości chrześcijańskich, wspierając młodych ludzi w budowaniu ich przyszłości w zmieniającym się, nowoczesnym świecie.

SZKOŁA
PODSTAWOWA

z odziałami dwujęzycznymi

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

z maturą międzynarodową (IB DP)

WYJĄTKOWA SZKOŁA,

w której znamy Wartość Edukacji i nie zapominamy o Edukacji Wartości.
Nazaret to tradycja i nowoczesność, to edukacja, która rozbudza ciekawość świata i daje radość z jego odkrywania.
To także wzrastanie w atmosferze współpracy, empatii i serdeczności. To dynamiczna społeczność, w której – jak w rodzinie – staramy się dostrzec i docenić każdą osobę.
Klimat Nazaretu tworzymy wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice – troszcząc się o siebie nawzajem.
Wspólnie dbamy o atmosferę szacunku, uważności i otwartości, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każdy czuje się bezpiecznie, może poznawać świat i samego siebie, rozwijać się oraz wzrastać.

Ponad 100-letnie doświadczenie

w edukacji dzieci i młodzieży z poszanowaniem najważniejszych wartości.

Doskonałe wyniki w nauczaniu

potwierdzone rankingami, wynikami zdawalności egzaminów maturalnych oraz rosnącą grupą absolwentek na uniwersytetach zagranicznych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

posiadająca certyfikaty egzaminatorów IB, Team Leaders, doktoraty oraz dyplomy ukończenia zagranicznych studiów.

Dołącz do nas!

Zasady rekrutacji

 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Spotkanie diagnozujące dla dzieci (w grupach/indywidualnie)
 3. Rozmowa rodziców z Dyrekcją Szkoły
 4. Złożenie “Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wystawionej przez przedszkole lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 5. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły
Nauka w szkołach Sióstr Nazaretanek jest odpłatna.
 • Opłata jednorazowa – wpisowe: 1 200 zł
 • Czesne klasy I-VI – opłata roczna: 13 000 zł (1 300 zł miesięcznie)
 • Czesne klasy VII-VIII – opłata roczna: 14 000 zł (1 400 zł miesięcznie)

Czesne ZAWIERA opłaty za:
 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEiN
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę w świetlicy
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego

Czesne NIE ZAWIERA opłat za:
 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole
Zniżki:
 1. Czesne za drugie dziecko aktualnie uczęszczające do szkoły obniżone jest o 25%, za trzecie dziecko o 35%, za czwarte i kolejne dziecko rodzina jest zwolniona z opłat.
 2. Przy obliczaniu zniżki uwzględnienia się zasadę, że w przypadku opłacania czesnych o różnych wysokościach zniżka odliczana jest zawsze od tego niższego.

Stypendium socjalne:
 • Szkoła jest prywatna, co łączy się z koniecznością płacenia czesnego. Staramy się jednak, by finanse nie były przeszkodą dla dzieci i młodzieży pragnącej rozwijać swe zdolności i dorastać w szkole katolickiej. Przy szkole działa Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek, która w miarę posiadanych środków niesie pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium naukowe:
 • Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej (od klasy 6) oraz Licealistki osiągające bardzo wysokie wyniki w nauce mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe, które przyznawane jest przez Fundację Szkół Sióstr Nazaretanek.
 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Rozmowa kandydatki oraz rodziców z Dyrekcją Szkoły
 3. Egzamin z języka angielskiego (w przypadku klasy dwujęzycznej oraz klasy pre-IB) i egzamin z matematyki dla uczniów z innych systemów edukacyjnych
 4. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

 1. Liceum klasa ogólna 1 200 zł
 2. Liceum klasa dwujęzyczna 1 600 zł
 3. Liceum klasa pre-IB 2 100 zł
 4. 1-2 IB (nowe uczennice) 2 500 zł
 5. internat 800 złCzesne – opłata roczna:

 1. Liceum klasa ogólna od 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie)
 2. Liceum klasa dwujęzyczna od 18 000 zł (1 800 zł) miesięcznie
 3. Klasa pre IB od 23 000 zł (2 300 zł miesięcznie)
 4. Klasy IB od 28 500 zł (2 850 zł miesięcznie)
 5. Internat od 8 500 zł (850 zł miesięcznie)*

* pokój dwu- lub trzyosobowy, pokój jednoosobowy 1200 zł miesięcznie – liczba miejsc ograniczona


Dodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

 1. 1 IB (opłata akredytacyjna) 2 500 zł
 2. 2 IB (opłaty egzaminacyjne) 3 500 zł


Czesne ZAWIERA opłaty za:

 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEiNn
 • naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego


Czesne NIE ZAWIERA opłat za:

 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

AKTUALNOŚCI