Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

AKTUALNOŚCI

Bywają takie chwile, kiedy nasza szkolna społeczność jednoczy się wokół spraw trudnych, kiedy wspólnymi siłami staramy się nieść pomoc, na miarę naszych możliwości, ale wierząc w wielką moc wspólnoty.[...]
11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek wielu organizacji, które wspierają kształcenie dziewcząt i kobiet na[...]
Wystartowała druga edycja ogólnopolskiego konkursu “It’s Good to be Young”, organizowanego przez naszą Szkołę. Celem konkursu jest zachęcenie wszystkich uczennic klas ósmych szkół podstawowych do nauki języka angielskiego.[...]
Studniówkę wspomina się całe życie. I warto ją dobrze przeżyć, bo - jak słusznie zauważyły nasze uczennice - w przeciwieństwie do matury, nie da się jej powtórzyć[...]