Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie

KRS: 0000 21 22 57

MIEJ SERCE DLA SZKOŁY

NASZA MISJA:

Naszą misją jest wszechstronne wspieranie działalności Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie, aby były miejscem wychowania i nauczana wspomagającego pełny i integralny rozwój osoby, która może wzrastać w wartościach katolickich, odnajdując Boga w codzienności.Szkoła Podstawowa i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie działa nieprzerwanie od 1919 roku zapewniając solidne wykształcenie, które owocuje umiejętnością odnajdywania się w szybko zmieniającym się świecie.

O FUNDACJI

Fundacja została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP. Powstała, by wspierać finansowo uczniów szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać tych wyróżniających się osiągnięciami naukowymi. Co roku około 15 uczniów korzysta ze stypendium socjalnego, a ok. 60 otrzymuje stypendium naukowe przyznane przez Fundację. Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki szkolne, rekolekcje. Organizujemy konkursy i realizujemy projekty w zakresie promocji zdrowego stylu życia, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

CELE FUNDACJI:

 1. wszechstronne wspieranie działalności Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. udzielanie pomocy uczniom szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie będących w trudnej sytuacji życiowej,
 3. popieranie i promocja zdrowego stylu życia,
 4. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania skutkom zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych,
 6. prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

CZŁONKOWIE FUNDACJI:

Zarząd Fundacji

 • Jadwiga Korycińska (S. Sabina) – Prezes Zarządu Fundacji
 • Edyta Pietrzak (s. Edyta)
 • Barbara Zaguła (s. Fides)

Rada Fundacji

 • Magdalena Rzepczyk (S. Beata) – Prezes Rady Fundacji
 • Renata Dzierżanowska – Sekretarz Rady Fundacji
 • Małgorzata Grzebień
 • Hanna Konieczna (S. Dominika)
 • Alicja Więckowska

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania:

 • Każdy z Państwa może pomóc. Wystarczą niewielkie kwoty, ale wpłacane regularnie – nawet 20 zł miesięcznie.
 • Każdy z Państwa może odliczyć sobie od dochodu kwoty darowane na Fundację. Wystawiamy wszelkie potrzebne zaświadczenia z tytułu podarowanych nam wpłat.

NUMER KONTA BANKOWEGO

30 1600 1068 0003 0102 1168 1001
BNP Paribas Bank Polska SA Oddział w Warszawie
Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa

1% PODATKU

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każdy z Państwa może przekazać na Fundację 1% swojego podatku dochodowego. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym, w rubryce Organizacja Pożytku Publicznego, podać pełną nazwę naszej Fundacji i numer KRS tj.:

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie
nr KRS: 0000 21 22 57
nr subkonta: 81 1600 1068 0003 0102 1168 1150

Wówczas właściwy dla Państwa Urząd Skarbowy przekaże na konto Fundacji 1% podatku dochodowego.

Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc finansową udzieloną Fundacji, a tym samym uczniom, którzy pragną uczyć się w Szkołach Sióstr Nazaretanek.

KONTAKT:

tel. 695 622 784,  
fundacja.nazaretanki@gmail.com

Więcej informacji o fundacji można znaleźć w elektronicznej bazie danych organizacji pozarządowych i instytucji.

WZORY PISM DO FUNDACJI