Kadra Pedagogiczna

PRZEDMIOT NAUCZYCIELE
RELIGIA s. Fides Zaguła, s. Angelina Cieszko, s. Natalia Zborowska, o. Beniamin Kuczała
EDUKACJA WCZESNOSZK. s. Nikola Szczygielska, s. Sara Kopańska, Agnieszka Biela, Jolanta Chwiała, Antoni Niemyski
J. POLSKI s. Eliza German, Małgorzata Grzebień, Iwona Kutrzyk – Jurków, Natalia Spychalska, Monika Tomczyk – Karol,
JĘZYK ANGIELSKI s. Dominika Konieczna, Katarzyna Asłanowicz, Anna Arciuch, Anna Mędrzecka, Magdalena Buczyńska, Elżbieta Laskowska, Małgorzata Nigbor-Grabowska, Iwona Sulej, Maria Truszkowska, Adam Zyskowski, Matt Cowan, Banks Morad, Marcin Jurkowski, Paweł Urbanek
JĘZYK FRANCUSKI Dominika Dukaczewska, Maria Trębicka, Róża Stefańska, Karolina Zawadzka
JĘZYK NIEMIECKI Maria Wasiluk, Ilona Karwacka – Siwek
HISTORIA s. Beata Rzepczyk, Katarzyna Asłanowicz, Agnieszka Stawicka, Antoni Niemyski
WOS Maria Wesołowska – Starnawska
MATEMATYKA s. Anna Makowska, Anna Kowalska, Anna Nałęcz, Joanna Gajowiak, Jolanta Poboża, Anna Wielgosz, Tomasz Lechowski
FIZYKA Lilianna Ogonowska, Katarzyna Ćieślak
GEOGRAFIA s. Inez Radlica, Ewa Wink – Zapalska, Joanna Stankiewicz
BIOLOGIA s. Fides Kuzak, Marcin Jurkowski, Agnieszka Klimkiewicz, Magdalena Wiśniewska,
CHEMIA Agnieszka Kowalska, Agnieszka Marzec-Kowalczyk
INFORMATYKA Marcin Ostrowski
TECHNIKA, PLASTYKA Iwona Skruszeniec
MUZYKA s. Karen Trafankowska
WYCH. FIZYCZNE Magdalena Dynkiewicz, Michał Lachowicz, Robert Nadolny, Piotr Żak, Paulina Wit
EDB s. Fides Kuzak
PEDAGOG Nina Grabowska, Iwona Nowakowska
WDŻ Anna Niemyska
BIBLIOTEKARZ s. Katarzyna Deczewska, Bogusława Bohdanowuicz – Izbaner, Janina Mlonka,
INTERNAT s. Marta Oszczepalińska, s. Natanaela Baraniecka, s. Agnieszka Lubryka, s. Edyta Pietrzak, s Antonilla Brzuzy s. Angelika Lipka