KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „IT’S GOOD TO BE YOUNG”

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „It’s good too be young”.

Celem konkursu jest promowanie i zachęcenie uczennic klas VIII szkół podstawowych do nauki języka angielskiego. Ponadto wydarzenie ma wymiar symboliczny. Organizując konkurs „It’s good to be young” chcemy zachęcić młodzież do pozytywnego spojrzenia na świat i docenienia wspaniałego okresu w ich życiu, jakim jest młodość.


Główną nagrodą w konkursie jest 4-letnie stypendium w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi
w Warszawie
, w klasie żeńskiej, dwujęzycznej.