Patronka szkoły

Patronką Szkoły jest Franciszka Siedliska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Franciszka Siedliska urodziła się w 21 listopada 1842 roku. Pochodziła z polskiej, ziemiańskiej rodziny. Młodość spędziła w rodzinnych Żdżarach, w Warszawie i w podróżach po Europie. Była dziewczyną wrażliwą i utalentowaną. Wiedzę i umiejętności kształciły w niej starannie dobierane guwernantki. Wiary uczyła się poprzez przezwyciężanie przeszkód: poważnej choroby i niezrozumienia ze strony ojca, który długo nie godził się z jej pragnieniem życia zakonnego. Bóg nie był Panem w naszym domu – wyznała po latach. Dla niej samej osobista więź z Jezusem, modlitwa, szukanie woli Bożej i gotowość pójścia za głosem Kościoła były sensem życia. Nie stała się świętą z dnia na dzień. Przeszła trudną drogę walki z samą sobą i przeciwnościami przy zakładaniu nowego zgromadzenia zakonnego. Była mistyczką, a zarazem odważną w czynach kobietą, twardo stąpającą po ziemi. Wspaniałomyślna i uczuciowa, umiała stawiać wymagania – sobie i innym.


W 1875 roku w Rzymie założyła wspólnotę sióstr, którym przewodziła aż do swojej śmierci. Nie wahała się wysyłać do Ameryki już w 1884 roku jedenastu nazaretanek, by zatroszczyły się o polskich imigrantów. Ta po ludzku ryzykowna, ale z wiarą podjęta decyzja, zaowocowała trwałym rozwojem Zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych.


Franciszka Siedliska zmarła w Rzymie 21 XI 1902 roku. Kościół potwierdził Jej świętość aktem beatyfikacji dokonanej przez papieża Jana Pawła II 23 IV 1989 roku i wyznaczył dzień 25 listopada jako liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Reguła nazaretanek (…) tak pogodna i prosta jak pierwsze 
chrześcijaństwo. 
H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich


Niechże Najświętsza Rodzina, Jezus, Maryja, Józef święty 
będą z tobą, niechaj cię wspomagają, nauczają, błogosławią 
na każdym kroku i w każdej chwili. 
bł. Maria F. Siedliska


Niech trwa w was duch Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 
Starajcie się wczuwać w coraz to nowe sytuacje rodzin (…) 
coraz trudniejsze na całym świecie. Rodzina jest najbardziej 
zagrożoną rzeczywistością ludzką, również najbardziej 
zagrożoną sprawą w Kościele. 
Jan Paweł II do Nazaretanek w 1989 roku