Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (Mokotów)

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie to katolicka, żeńska szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością (jak wskazują rankingi). Do liceum żeńskiego zapraszamy dziewczęta, dla których nauka oznacza nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także umiejętność poznawania siebie, rozumienia świata i odkrywania Boga w codzienności. Nauczyciele dbają, by dziewczęta rozwijały nie tylko swoje możliwości intelektualne i talenty, ale także kształtowały charaktery. W naszym liceum z internatem uczennice nie są anonimowe, każdą wspieramy w dążeniu do wyznaczonego celu.

Od 1 września 2019 roku szkoła wprowadza klasy dwujęzyczne w 4-letnim lo ogólnokształcącym. Obok klasy ogólnej, będzie funkcjonować klasa dwujęzyczna ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego do 6 tygodniowo oraz wprowadzeniem elementów języka angielskiego na wybranych przedmiotach.

Oferta:

  • Możliwość nauki w klasach ogólnych i dwujęzycznych.
  • Indywidualizacja nauczania: pełna dowolność w doborze rozszerzanych przedmiotów.
  • W klasach dwujęzycznych kilka przedmiotów realizowanych jest po polsku i angielsku.
  • Uczennice uzyskują bardzo wysokie wyniki.
  • Oferujemy zwiększoną liczbę godzin języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, a nawet japońskiego.
  • Komfortowe warunki. Małe klasy (do 20 osób), podział na grupy na przedmioty rozszerzone (5-15 osób w grupie).
  • Matura może być zdawana w języku polskim oraz dwujęzycznie.
  • Szkoła otwiera wszystkie drzwi. Absolwenci studiują na prestiżowych uniwersytetach w kraju i za granicą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny, SGH, Politechnika, Cambridge, Oxford, St. Andrews, Edinburgh.
  • Wymiany zagraniczne ze szkołami w Japonii, Portugalii, na Węgrzech, zagraniczne wycieczki, wakacyjne kursy językowe.
  • Możliwość wyjazdu na roczne stypendium w USA i nauki w amerykańskim liceum katolickim.

Zajrzyj na naszego facebooka Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Zobacz również ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wymianę międzynarodową.

Przejdź do Rekrutacji i sprawdź ofertę cenową naszej szkoły średniej w Warszawie Mokotów.