Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

SIOSTRY NAZARETANKI

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu

rozpoczęły swoją apostolską działalność w drugiej połowie XIX wieku.

Założycielka – Błogosławiona Franciszka Siedliska – Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza pragnęła, by założone przez nią zgromadzenie, na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu, szerzyło Królestwo Bożej Miłości.

Ta wiara ukazuje głęboką obecność Boga w najprostszych doświadczeniach codziennego ludzkiego życia i pozostaje źródłem natchnienia dla życia sióstr oraz ich posługi apostolskiej.

Zgromadzenie ma charakter międzynarodowy. Obecnie ok. 1300 sióstr nazaretanek posługuje w 14 krajach na 5 kontynentach m.in. na Filipinach, w USA, Izraelu, Anglii, Francji, Włoszech, Białorusi, Kazachstanie i Ghanie.

Siostry chcą być wszędzie tam, gdzie rodzina potrzebuje pomocy.

Otaczają swą opieką dzieci i młodzież, prowadząc przedszkola, szkoły podstawowe i licea, a także uniwersytety w Filadelfii i USA.

Towarzyszą tym, którzy zostali odtrąceni przez swoich bliskich, przygarniając ich do domów dziecka, samotnej matki oraz domów opieki dla osób starszych. Są z tymi, którzy się zagubili, pracując w więzieniach jako kapelani i w świetlicach socjoterapeutycznych.

Pełnią funkcje kierowników duchowych, prowadzą duszpasterstwo młodzieżowe, organizują rekolekcje, obozy biblijne, dni skupienia.