Siostry Nazaretanki

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu rozpoczęły swoją apostolską działalność w drugiej połowie XIX wieku. Założycielka – Błogosławiona Franciszka Siedliska – Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza pragnęła, by założone przez Nią Zgromadzenie, na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu, szerzyło Królestwo Bożej Miłości wśród siebie i innych, a zwłaszcza w rodzinach. 

 „O, jak wielkie powołanie nasze, jak wielkie zadanie: zaszczepiać i szerzyć wśród siebie i innych Królestwo Bożej Miłości” – Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, list, 1 sierpnia 1898

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, międzynarodowe apostolskie Zgromadzenie, wierzy, że Najświętsza Rodzina to trzy osoby zjednoczone z Bogiem i wzajemnie ze sobą, posłuszne woli Ojca. Ta wiara ukazuje głęboką obecność Boga w najprostszych, najzwyklejszych doświadczeniach, codziennego, ludzkiego życia.

Ta wizja, która zachwyciła Franciszkę Siedliską, jest źródłem i natchnieniem dla życia sióstr nazaretanek  i posługi apostolskiej. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, zakon angażuje się w różne formy działalności z Kościołem i w Kościele.

Siostry są przekonane, że tylko w atmosferze miłości człowiek osiąga pełną dojrzałość. Siostry  Nazaretanki świadczą o duchu rodzinnym we wspólnotach, w pracy nad moralnym i religijnym odrodzeniem rodzin. Misja Zgromadzenia  Sióstr Nazaretanek mobilizuje do tworzenia wspólnot nadziei i miłości, w których celebruje się jedność rodziny ludzkiej.

Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek jest zgromadzeniem międzynarodowym. Obecnie około 1300 sióstr nazaretanek posługuje w 14 krajach na 5 kontynentach między innymi na Filipinach, w USA, Izraelu, Anglii, Francji, Włoszech, Białorusi, Kazachstanie i Ganie.

Siostry chcą być  wszędzie tam, gdzie rodzina potrzebuje pomocy. Siostry otaczają swą opieką małe dzieci  prowadząc przedszkola i szkoły podstawowe. Są przy młodzieży otwierając dla nich drzwi swoich szkół podstawowych i licealnych, a także uniwersytetu  w Filadelfii, USA.

Siostry nazaretanki są przy tych, którzy zostali odtrąceni przez swoich bliskich. Przygarniają ich w domach dziecka, domach samotnej matki, matki z dzieckiem, w domach opieki dla osób starszych.

Nazaretanki towarzyszą tym, którzy się zagubili, pracując w więzieniach jako kapelani i w świetlicach socjoterapeutycznych.

Osoby poszukujące bliższego kontaktu z Bogiem mogą spotkać siostry nazaretanki pełniące funkcje kierowników duchowych, prowadzące duszpasterstwo młodzieżowe (Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej) , organizujące rekolekcje, obozy biblijne, dni skupienia.

Rodziny pragnące żyć na wzór Rodziny z Nazaretu, siostry nazaretanki zapraszają do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Zgromadzenie  Sióstr  Najświętszej  Rodziny  z  Nazaretu  (Prowincja  Warszawska)  jest  organem 

prowadzącym dla Szkoły Podstawowej  i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Więcej informacji o zgromadzeniu : https://pl.nazarethfamily.org/

Siedziba główna Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek mieści się na przedmieściach Rzymu i zaprasza wszystkich pielgrzymów:  https://pl.nazarethfamily.org/?page_id=1106