USA – roczne stypendium Global Outreach

Stypendium w USA

Liceum Sióstr Nazaretanek od 2013 roku uczestniczy w konkursie na stypendia w programie Global Outreach, który daje możliwość uczęszczania do szkoły w Stanach Zjednoczonych przez okres jednego roku. Uczennice Nazaretu mogą ubiegać się o stypendium na roczny pobyt w amerykańskiej szkole katolickiej na rok szkolny 2018/2019.

Do tej pory ze stypendium skorzystało 7 uczennic i kolejne dwie dziewczyny uczą się obecnie w USA. Wszystkie wracają bardzo zadowolone! Program w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się na początku sierpnia i kończy  w czerwcu następnego roku.

Program Global Outreach gwarantuje  uczniom  darmową  naukę  w  katolickich szkołach  amerykańskich (koszt $7 000 – $12 000) oraz darmowy pobyt w rodzinach amerykańskich.  Koszt spoczywający na uczestniku to opłata wpisowa (ok. 3150 dolarów przeznaczona na pokrycie potrzeb Fundacji), zakup  biletu lotniczego, opłata  za  wizę  studencką oraz  zakup ubezpieczenia zdrowotnego.

Nauka  w  Stanach Zjednoczonych  odbywa  się  w  szkołach  katolickich. Po zakończeniu rocznego programu w U.S.A. uczeń jest zobowiązany wrócić do
szkoły w  Polsce, by zakończyć edukację oraz podzielić się nabytymi doświadczeniami  z rówieśnikami.

Rodziny  amerykańskie,  u  których  mieszkają  studenci  są  bardzo  starannie wybierane i muszą spełnić wymagane przez program warunki.

FUNDACJA GLOBAL OUTREACH

Fundacja  Global  Outreach  jest  katolicką  organizacją  wspierającą  edukację młodzieży  z  krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przewodnią  myślą programu Global Outreach jest  motto  zaczerpnięte  z  nauki Jana Pawła II „Budujmy cywilizację miłości”.

WARUNKI DLA KANDYDATÓW

Kandydaci do programu powinni spełniać następujące warunki: 

  • dobra znajomość języka angielskiego, 
  • dojrzałość i samodzielność, 
  • dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie, 
  • dobre zdrowie, 
  • zdolności organizacyjne, 
  • zaangażowanie w życiu religijnym, 
  • rzetelnie wypełniona i przesłana w terminie aplikacja, 
  • udział w tygodniowym obozie międzynarodowym (w lipcu: 2018 w Polsce, a w 2019r. w Czechach), przygotowującym do rocznego pobytu w Stanach Zjednoczonych i odpowiednio podsumowującym.

WIĘCEJ INFOMRACJI NA TEMAT PROGRAMU:

www.globaloutreachprogram.com

Wymiana młodzieży: JaponiaHiszpaniaCzechy Węgry
USA – roczne stypendium Global OutreachTurcja – obóz naukowy
Irlandia – obóz językowyWęgry – obozy wakacyjne