Wolontariat

Tradycją Nazaretu jest rozwijanie działań Klubu Wolontariatu,  czyli rozwijanie działań pro –  społecznych w szkole i na zewnątrz jej.  Szkoła Sióstr Nazaretanek kładzie  duży nacisk na ten rodzaj działań, ponieważ mają one pozytywny wpływ na budowę wartościowych postaw młodych ludzi. Wolontariat jest szkołą odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauką przedsiębiorczości, inicjatywy, empatii i pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny.  Młodzi ludzie uczą się budowania relacji ze środowiskiem w szkole i na zewnątrz, komunikacji, organizacji i zarządzania projektami.  Wolontariat jest sposobem do rozwijania własnych pasji a także rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych. Jest świetną metodą edukacyjną – uczenie przez działanie. Bycie wolontariuszem zwiększa również szanse edukacyjne młodzieży poprzez podnoszenie własnej wartości i wizerunku w oczach rówieśników i sam w sobie jest wartościową formą edukacyjną.  

Działania wolontariatu są bardzo cenione od wielu lat przez uczelnie zagraniczne a także wolontariat jest znaczącym punktem na cv młodych, niedoświadczonych jeszcze pracowników. 

Opiekunem koła jest siostra Fides Zaguła.

Kontakt: wolontariat.nazaretanki@gmail.com

SPOTKANIA Koła Wolontariatu :

  • FORMACYJNE
  • ROBOCZE – według kalendarza rocznego planu pracy
  • WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM LUB PEDAGOGIEM

Działalność Koła Wolontariatu :

Wolontariat stały:

1.       Pomoc koleżeńska w nauce – pomoc uczniom w świetlicy

2.       Praca z dziećmi z domu dziecka (3 placówki)

3.       Zbiórka nakrętek na rzecz chorego Antka Szczepanka

4.       Zbiórka makulatury na misje

5.       Współpraca z jadłodajnią dla bezdomnych prowadzoną przez oo. kapucynów przy ul. Miodowej

6.       Pomoc w szkolnej bibliotece

7.       Działalność na rzecz Fundacji Szkoły

Wolontariat akcyjny:

1.       Udział w maratonach

2.       Kiermasze ciast na fundację

3.      Bank żywności SOS – zbiórka żywności

4.      Światełko zapomnianym – porządkowanie zaniedbanych grobów

5.      Zbiórka na stypendia JP II w ramach fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

6.      Szlachetna paczka

7.      Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej

8.      Orszak Trzech Króli

9.      Akcja  KUNDELEK

10.   Coś dobrego dla drugiego – walentynki

11.   Roznoszenie życzeń świątecznych dla osób samotnych w naszej parafii

12.   Zbiórki żywności i odzieży dla potrzebujących

13.   Kanapka dla bezdomnego

14.   Obchody Dnia Wolontariusza – spotkanie z zaproszonym gościem

15.   Piknik rodzinny

Plan działań koła na rok 2019/ 2020 zostanie przedstawiony po rozpoczęciu roku szkolnego.