Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

WOLONTARIAT

Tradycją Nazaretu jest rozwijanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu,

czyli rozwijanie działań prospołecznych w szkole i na zewnątrz. Wolontariat jest szkołą odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauką przedsiębiorczości, inicjatywy, empatii i pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny. Młodzi ludzie uczą się budowania relacji ze środowiskiem w szkole i na zewnątrz, komunikacji, organizacji i zarządzania projektami. Pozwala także na rozwijanie własnych pasji, a także rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych. Jest świetną metodą edukacyjną – uczenie przez działanie. Bycie wolontariuszem zwiększa również szanse edukacyjne młodzieży poprzez podnoszenie własnej wartości i wizerunku w oczach rówieśników i sam w sobie jest wartościową formą edukacyjną.

Inicjatywy realizowane w ramach naszych działań to m.in:

  • stała współpraca z Fundacją Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
  • coroczna bożonarodzeniowa zbiórka darów w ramach akcji “Paczuszka dla maluszka” realizowana z Fundacją Małych Stópek
  • wspólne kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty
  • zbiórki i kiermasze na rzecz potrzebujących, w tym także wsparcie schroniski dla zwierząt
  • ścisła współpraca z Fundacją Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie