Wolontariat

Tradycją Nazaretu jest rozwijanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu,  czyli rozwijanie działań pro –  społecznych w szkole i na zewnątrz jej.  Szkoła Sióstr Nazaretanek kładzie  duży nacisk na ten rodzaj działań, ponieważ mają one pozytywny wpływ na budowę wartościowych postaw młodych ludzi. Wolontariat jest szkołą odpowiedzialności za drugiego człowieka, nauką przedsiębiorczości, inicjatywy, empatii i pogłębianiem wiedzy z danej dziedziny.  Młodzi ludzie uczą się budowania relacji ze środowiskiem w szkole i na zewnątrz, komunikacji, organizacji i zarządzania projektami.  Wolontariat jest sposobem do rozwijania własnych pasji a także rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych. Jest świetną metodą edukacyjną – uczenie przez działanie. Bycie wolontariuszem zwiększa również szanse edukacyjne młodzieży poprzez podnoszenie własnej wartości i wizerunku w oczach rówieśników i sam w sobie jest wartościową formą edukacyjną.  

Działania wolontariatu są bardzo cenione od wielu lat przez uczelnie zagraniczne a także wolontariat jest znaczącym punktem na cv młodych, niedoświadczonych jeszcze pracowników. 

Osoby odpowiedzialne za działania wolontariatu w szkole: 

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu:
s. Fides Zaguła 

Koordynator CAS IB
s. Dominika Konieczna 

Koordynator CAS pre-IB
Ewa Wink-Zapalska

Fundacja Szkoły
s. Edyta Pietrzak

Kontakt: wolontariat.nazaretanki@gmail.com

SPOTKANIA Koła Wolontariatu :

  • FORMACYJNE
  • ROBOCZE – według kalendarza rocznego planu pracy
  • WARSZTATY

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu: