Czechy – wymiana młodzieży

Od września 2018 roku Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek rozpoczęła projekt wymiany międzynarodowej ze szkołą w Brnie, Czechy. W projekcie uczestniczą uczniowie klas V-VIII. Współpraca polega na tygodniowym pobycie w szkole partnerskiej. Uczestnicy wymiany mają okazję do poznania nowego kraju, jego historii, tradycji i zwyczajów. Uczniowie mieszkają u rodzin goszczących oraz uczęszczają na zajęcia lekcyjne. Współpraca międzynarodowa to także wspaniała okazja do poznania nowych osób.

Nasza szkoła partnerska:
Cyrilometodějská církevní
ZŠ Brno
www.cmczs.cz

Czeska szkoła partnerska jest katolicką, koedukacyjna szkołą podstawową prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Cyryla i Metodego.

Wymiana młodzieży: JaponiaHiszpaniaCzechy Węgry
USA – roczne stypendium Global OutreachTurcja – obóz naukowy
Irlandia – obóz językowyWęgry – obozy wakacyjne