Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Konkurs “It’s Good to be Young”

Wystartowała druga edycja ogólnopolskiego konkursu “It’s Good to be Young”, organizowanego przez naszą Szkołę. Celem konkursu jest zachęcenie wszystkich uczennic klas ósmych szkół podstawowych do nauki języka angielskiego. Ponadto wydarzenie ma wymiar symboliczny. Organizując konkurs „It’s good to be young” chcemy zachęcić młodzież do pozytywnego spojrzenia na świat i docenienia wspaniałego okresu w ich życiu, jakim jest młodość.

Główną nagrodą w konkursie jest 4-letnie stypendium w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie, w klasie żeńskiej, dwujęzycznej. Nagroda za drugie miejsce to roczne stypendium oraz 20% zniżki na czesne w kolejnych trzech latach nauki, a za miejsce trzecie – 20% zniżki na czesne w kolejnych czterech latach nauki w naszym Liceum.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie pracy pisemnej

w języku angielskim zawierającej uzasadnienie tezy hasła konkursu “It’s good to be young” oraz przesłanie jej do 27 marca 2023 r. na adres: konkurs@nazaretanki.edu.pl. II etap konkursu to przygotowanie w języku angielskim kreatywnego projektu, będącego rozwinięciem pracy opisowej z etapu I oraz test z języka angielskiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.