Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

Ministerstwo Sprawiedliwości z przyjemnością ogłasza kolejną edycję konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży. Celem tego wydarzenia jest podkreślenie znaczenia Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji, przypadających w październiku.

Zachęcamy do stworzenia plakatu, który będzie promować mediację jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, przekonując społeczność o jej wartości w porównaniu z tradycyjnymi metodami sądowymi. Wasza aktywność może przyczynić się do promocji idei pokojowego i efektywnego rozwiązywania konfliktów.

Zachęcamy uczniów szkoły podstawowej oraz liceum do wzięcia udziału w konkursie!

Chcemy, abyście pomogli rozpowszechnić wiedzę na temat mediacji i zachęcili innych do korzystania z niej. Waszym zadaniem będzie stworzenie plakatu promującego mediację. Jury, któremu przewodniczyć będzie Wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wybierze 12 najlepszych prac, w tym zwycięzcę. Dodatkowo, przyznanych zostanie 10 wyróżnień.

Jeśli wygracie, będziecie mieli okazję spotkać się z Wiceministrem Zuzanną Rudzińską-Bluszcz i otrzymać nagrody! Zwycięska praca zostanie użyta jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024 roku. Wasze prace również zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza na rok 2025 oraz będą wystawione podczas Tygodnia Mediacji.

Prace można przesyłać do 9 czerwca 2024 roku, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 września 2024 roku. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji-2025 oraz na Facebooku wydarzenia https://www.facebook.com/photo/?fbid=945716327557441&set=a.515638690565209.

Zachęcamy do wzięcia udziału!