Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek wielu organizacji, które wspierają kształcenie dziewcząt i kobiet na wszystkich szczeblach edukacji, a także ich równy dostęp do nauki, inżynierii i technologii. Obchody tego święta mają na celu uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej szkoły sześć wyjątkowych kobiet:

 • dr hab Urszulę Zielenkiewicz z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN,
 • dr hab Agnieszkę Kloch z Zakładu Ekologii na Wydziale Biologii UW,
 • dr Martę Kołodziejską z Wydziału Socjologii UW,
 • dr Katarzynę Kułakowską z Instytutu Sztuki PAN

oraz nasze absolwentki:

 • panią Natalię Gnoińską, architektkę, założycielkę Fundacji 8Marca,
 • panią Katarzynę Budzanowską, studentkę Engineering Technology na uniwersytecie KU Leuven.

Nasze gościnie wzięły udział w panelu dyskusyjnym na temat roli kobiet w nauce i odpowiadały na pytania takie jak:

 • Jakie wyzwania stoją obecnie przed kobietami pracującymi w nauce?
 • Czy praca naukowa zmusza do jakichś wyrzeczeń?
 • Czy szklany sufit w świecie nauki to mit czy fakt?
 • Jaką radę dałyby Panie uczennicom naszej szkoły?
 • Jak wygląda pań praca na co dzień?
 • Jak radzić sobie z porażkami?
 • Co pomaga w karierze naukowej, a co ją utrudnia?

Dziękujemy prelegentkom i słuchaczom za ciekawe spotkanie, a Samorządowi Uczniowskiemu za jego organizację!