Misja szkoły

Szkoła Podstawowa i Liceum Sióstr Nazaretanek to miejsce, którego celem jest wychowanie i nauczanie wspomagające pełny i integralny rozwój osoby w oparciu o wartości chrześcijańskie, tak by uczennice i uczniowie mogli kontynuować naukę w szkołach programowo wyższych i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Wizja Szkoły

Szkoła Podstawowa i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest prywatną szkołą katolicką, która działa nieprzerwanie od 1919 roku.

Od początku istnienia Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. Zapewniamy solidne wykształcenie, które owocuje umiejętnością odnajdywania się w szybko zmieniającym się świecie. Nasze absolwentki studiują na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Nauczyciele stawiają sobie za cel również pomoc w integralnym kształtowaniu ich osobowości i charakteru. Podstawą tego procesu są – zgodnie z Ewangelią – miłość, prawda i wolność. W tym duchu uczennice i uczniowie przygotowywani są do odczytywania swojej życiowej misji i podejmowania odpowiedzialności za dobro Ojczyzny.

Wspólnotę szkolną tworzą nie tylko uczennice, uczniowie i nauczyciele: siostry i świeccy, ale także rodzice, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Służymy im pomocą i doświadczeniem w wypełnianiu ich powołania, czerpiąc wzór z Najświętszej Rodziny, która patronuje Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek.

Wspólnota naszej szkoły, w duchu wierności wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła katolickiego, jest jednocześnie otwarta dla osób różnych kultur, religii i narodowości.