Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Organizacja pracy w wakacje

ORGANIZACJA SZKOŁY – WAKACJE 2024

 1. PORTIERNIA
  24.06 – 12.07             od poniedziałku do piątku     godz. 9.00 – 15.00
  15.07 – 19.07             NIECZYNNE
  22.07 – 31.07             od poniedziałku do piątku     godz. 9.00 – 15.00
  01.08 – 14.08             tylko czwartki                        godz. 9.00 – 15.00
  16.08 – 30.08             od poniedziałku do piątku     godz. 9.00 – 15.00
 2. SEKRETARIAT
  Godziny otwarcia sekretariatu w wakacje:
  24.06 – 12.07             od poniedziałku do piątku     godz. 9.00 – 15.00
  15.07 – 19.07             NIECZYNNE
  22.07 – 31.07             od poniedziałku do piątku     godz. 9.00 – 15.00
  01.08 – 14.08             tylko czwartki                        godz. 9.00 – 15.00
  16.08 – 30.08             od poniedziałku do piątku     godz. 9.00 – 15.00
  Uwaga: przerwa w godz. 12.20 – 12.50
 3. ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ MATURALNYCH / EGZAMINU 8-KLASISTY
  Egzamin maturalny – od 9 lipca w sekretariacie szkoły od godz. 12.00
  Egzamin 8-klasisty – od 3 lipca w sekretariacie szkoły od godz. 12.00
 4. BIBLIOTEKA (odbiór podręczników na nowy rok – klasy SP)
  22-23.08                    godz. 10.00 – 15.00
  26.08-27.08               godz. 10.00 – 15.00
  28.08                         godz. 13.00 – 15.00
  30.08                         godz. 13.00 – 15.00
 5. MUNDURKI SZKOLNE

Uwaga: mierzenie spódnic najpóźniej 2 sierpnia

 1. czerwiec
  24.06              poniedziałek                                       godz. 10.00 – 12.00
  25.06              wtorek                                                godz. 10.00 – 12.00
  26.06              środa                                                  godz. 10.00 – 12.00
  27.06              czwartek                                             godz. 10.00 – 12.00
 2. lipiec
  02.07              wtorek                                                godz. 15.00 – 16.00
  03.07              środa                                                  godz. 15.00 – 16.00
  04.07              czwartek                                             godz. 15.00 – 16.00
 3. sierpień
  01.08             czwartek                                            godz. 15.00 – 16.00
  08.08              czwartek                                            godz. 10.00 – 12.00
  19.08              poniedziałek                                       godz. 14.00 – 16.00
  20.08              wtorek                                                godz. 14.00 – 16.00
  21.08              środa                                                  godz. 15.00 – 16.00
  29.08              czwartek                                            godz. 14.00 – 16.00
  30.08              piątek                                                 godz. 14.00 – 16.00