Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

ORGANIZACJA SZKOŁY – WAKACJE 2023

I. PORTIERNIA

· 26.06 – 14.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

· 15.07 – 23.07 NIECZYNNE

· 24.07 – 28.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

· 01.08 – 15.08 tylko czwartki godz. 9.00 – 15.00

· 16.08 – 01.09 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

II. SEKRETARIAT

Godziny otwarcia sekretariatu w wakacje:

· 26.06 – 14.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

· 15.07 – 23.07 NIECZYNNE

· 24.07 – 28.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

· 01.08 – 15.08 tylko czwartki godz. 9.00 – 15.00

· 16.08 – 01.09 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00

Uwaga: przerwa w godz. 12.20 – 12.50

III. ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ MATURALNYCH / EGZAMINU 8-KLASISTY

· Egzamin maturalny – od 7 lipca w sekretariacie szkoły od godz. 12.00

· Egzamin 8-klasisty – od 6 lipca w sekretariacie szkoły od godz. 12.00

IV. BIBLIOTEKA (odbiór podręczników na nowy rok – klasy SP)

· 21.08 – 25.08 od poniedziałku do piątku godz. 10.00 – 15.00

· 28.08 – 01.09 od poniedziałku do piątku godz. 13.00 – 15.00

V. MUNDURKI SZKOLNE

Uwaga: mierzenie spódnic najpóźniej 3 sierpnia

czerwiec

· 26.06 poniedziałek godz. 10.00 – 12.00

· 27.06 wtorek godz. 10.00 – 12.00

· 28.06 środa godz. 10.00 – 12.00

· 29.06 czwartek godz. 10.00 – 12.00

lipiec

· 04.07 wtorek godz. 13.00 – 15.00

· 05.07 środa godz. 13.00 – 15.00

· 06.07 czwartek godz. 13.00 – 15.00

· 27.07 czwartek godz. 13.00 – 15.00

sierpień

· 03.08 czwartek godz. 13.00 – 15.00

· 17.08 czwartek godz. 10.00 – 12.00

· 21.08 poniedziałek godz. 13.00 – 15.00

· 22.08 wtorek godz. 13.00 – 15.00

· 30.08 środa godz. 14.00 – 15.00

· 31.08 czwartek godz. 14.00 – 15.00

wrzesień

· 01.09 piątek godz. 14.00 – 15.00

· 02.09 sobota godz. 12.00 – 13.00