Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji – Liceum Ogólnokształcące oraz Matury Międzynarodowej IB DP
 1. Wypełnienie oraz przesłanie kwestionariuszy osobowych (do pobrania poniżej lub na stronie „dokumenty”)
 2. Rozmowa kandydatki oraz rodziców z Dyrekcją Szkoły
 3. Egzamin z języka angielskiego (w przypadku klasy dwujęzycznej oraz klasy pre-IB) i egzamin z matematyki dla uczniów z innych systemów edukacyjnych
 4. Ogłoszenie listy uczniów i uczennic przyjętych do Szkoły

Opłaty jednorazowe (wpisowe)

 1. Liceum klasa ogólna 1 200 zł
 2. Liceum klasa dwujęzyczna 1 600 zł
 3. Liceum klasa pre-IB 2 100 zł
 4. 1-2 IB (nowe uczennice) 2 500 zł
 5. Internat 800 zł

Czesne – opłata roczna:

 1. Liceum klasa ogólna od 15 000 zł (1 500 zł miesięcznie)
 2. Liceum klasa dwujęzyczna od 18 000 zł (1 800 zł) miesięcznie
 3. Klasa pre IB od 23 000 zł (2 300 zł miesięcznie)
 4. Klasy IB od 28 500 zł (2 850 zł miesięcznie)
 5. Internat od 8 500 zł (850 zł miesięcznie)*

* pokój dwu- lub trzyosobowy, pokój jednoosobowy 1200 zł miesięcznie – liczba miejsc ograniczona

Dodatkowe opłaty w programie matury międzynarodowej:

 1. 1 IB (opłata akredytacyjna) 3 000 zł
 2. 2 IB (opłaty egzaminacyjne) 3 500 zł

Czesne ZAWIERA opłaty za:

 • naukę z obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEiN
 • naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi International Baccalaureate Organization
 • część zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły
 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki i lekarza szkolnego

Czesne NIE ZAWIERA opłat za:

 • ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • rejestrację na egzaminy IB DP i opłaty za wysyłkę prac egzaminacyjnych
 • kursy językowe prowadzone na terenie szkoły
 • zewnętrzne egzaminy językowe
 • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne
 • podręczniki i materiały edukacyjne
 • obowiązkowy szkolny strój codzienny, galowy i sportowy
 • wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne
 • transport komunikacji miejskiej
 • żywienie w szkole

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapraszamy do kontaktu w sprawie rekrutacji:

(*) Pola wymagane