Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

Akcja “O krok od zwycięstwa”

Bywają takie chwile, kiedy nasza szkolna społeczność jednoczy się wokół spraw trudnych, kiedy wspólnymi siłami staramy się nieść pomoc, na miarę naszych możliwości, ale wierząc w wielką moc wspólnoty.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek wielu organizacji, które wspierają kształcenie dziewcząt i kobiet na wszystkich szczeblach edukacji, a także ich równy dostęp do nauki, inżynierii i technologii

Konkurs “It’s Good to be Young”

Wystartowała druga edycja ogólnopolskiego konkursu “It’s Good to be Young”, organizowanego przez naszą Szkołę. Celem konkursu jest zachęcenie wszystkich uczennic klas ósmych szkół podstawowych do nauki języka angielskiego.

Studniówka w Nazarecie

Studniówkę wspomina się całe życie. I warto ją dobrze przeżyć, bo – jak słusznie zauważyły nasze uczennice – w przeciwieństwie do matury, nie da się jej powtórzyć

Stypendium Global Outreach

Nazaret od wielu lat współpracuje z organizacją Global Outreach, która odpowiada za koordynację programu stypendialnego w USA. Do tej pory z naszej szkoły z rocznego stypendium skorzystało już ponad 15 uczennic.

Akcja #weareUkraine

Wojna w Ukrainie wciąż trwa. Niezmiennie słyszymy o trudnych wydarzeniach, które mają tam miejsce. Ale z Ukrainy płynie też niezwykła nadzieja i wiara w to, że razem możemy zdziałać wiele, że razem stajemy się silniejsi i nie do pokonania.