Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Warszawie

ORGANIZACJA SZKOŁY – WAKACJE 2023

I. PORTIERNIA · 26.06 – 14.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00 · 15.07 – 23.07 NIECZYNNE · 24.07 – 28.07 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00 · 01.08 – 15.08 tylko czwartki godz. 9.00 – 15.00 · 16.08 – 01.09 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 – 15.00 II. SEKRETARIAT […]

WIZYTA AMBASADORA JAPONII

18 kwietnia mieliśmy ogromny zaszczyt i przyjemność gościć w naszej szkole Ambasadora Japonii, Pana Akio Miyajima, oraz panią Makino Michiko, I Sekretarz Ambasady, Dyrektor Wydziału Informacji i Kultury.  W trakcie wizyty nasi Goście spotkali się z Dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami, zwiedzili szkołę i zapoznali się z jej historią. Był też czas na inspirujące rozmowy i […]

NOC MUZEÓW W NAZARECIE

Już po raz drugi otwieramy bramy naszej szkoły dla zwiedzających. Porośnięte dzikim winem przedwojenne mury kryją w sobie wiele tajemnic, o których będziemy opowiadać w tę wyjątkową noc, Noc Muzeów. Budynek szkoły Sióstr Nazaretanek, nazywany od czasów II wojny światowej Twierdzą przy Czerniakowskiej, jako jeden z nielicznych w tej okolicy ocalał po powstaniu warszawskim. Choć […]

Akcja “O krok od zwycięstwa”

Bywają takie chwile, kiedy nasza szkolna społeczność jednoczy się wokół spraw trudnych, kiedy wspólnymi siłami staramy się nieść pomoc, na miarę naszych możliwości, ale wierząc w wielką moc wspólnoty.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek wielu organizacji, które wspierają kształcenie dziewcząt i kobiet na wszystkich szczeblach edukacji, a także ich równy dostęp do nauki, inżynierii i technologii

Konkurs “It’s Good to be Young”

Wystartowała druga edycja ogólnopolskiego konkursu “It’s Good to be Young”, organizowanego przez naszą Szkołę. Celem konkursu jest zachęcenie wszystkich uczennic klas ósmych szkół podstawowych do nauki języka angielskiego.

Studniówka w Nazarecie

Studniówkę wspomina się całe życie. I warto ją dobrze przeżyć, bo – jak słusznie zauważyły nasze uczennice – w przeciwieństwie do matury, nie da się jej powtórzyć

Stypendium Global Outreach

Nazaret od wielu lat współpracuje z organizacją Global Outreach, która odpowiada za koordynację programu stypendialnego w USA. Do tej pory z naszej szkoły z rocznego stypendium skorzystało już ponad 15 uczennic.